Aftale om finanslov 2015: Et stærkere fællesskab, et tryggere arbejdsmarked og mere sundhed

Velfærd

13/11/2014 14:42

Suleman Haider

Regeringen har i dag indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for 2015.

 Aftalen løfter velfærden på blandt andet sundheds- og dagtilbudsområdet, indfører en ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse og øger fradraget for fagforeningskontingenter.

Hovedpointer i aftalen:

  • 6,5 mia. kr. til en styrkelse af sundhedsområdet i perioden 2015-2018. Flere skal overleve kræft, kroniske sygdomme skal opdages tidligere, de praktiserende læger skal styrkes, og der skal sættes ind mod overbelægning. 
  • En ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagenge og arbejdsmarkedsydelse. 
  • Afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. 
  • Målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere. 
  • Styrket indsats mod social dumping. 
  • 1 mia. kr. til mere personale i vuggestuer, børnehaver og andre dagtilbud fra 2015-2018. 
  • 1,6 mia. kr. fra 2015-2018 til grøn omstilling, klimatiltag og ny letbane i Aalborg. 
  • Klippekort til ekstra hjemmehjælp for ældre. 
  • Øget fradrag for fagforeningskontingent. 
  • En pulje på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge i kommunerne. 

Finansminister Bjarne Corydon glæder sig over aftalen: 

Vi er kommet på plads med en god aftale, der afspejler regeringens prioriteter inden for sundhed, velfærd og arbejdsmarkedet, og som skaber et stærkere fællesskab.

Vi formår inden for en økonomisk ansvarlig ramme at øge investeringerne i danskernes sundhed, sikre mere tryghed på arbejdsmarkedet og forbedre vilkårene både for de ældre derhjemme og for vores børn i skoler og daginstitutioner.

Læs også: Temaside om Finanslov 2015

Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Med denne finanslov viser vi, at der ikke er nogen modsætning mellem at føre en ansvarlig økonomisk politik og samtidig løfte Danmark nedefra. Det er reformerne, der har givet os råd til de store investeringer i bl.a. psykiatrien, dagsinstitutioner, inklusion i folkeskolen og behandlingen af danskere med kræft og kroniske lidelser, der vil bidrage til at give nogle af vores mest udsatte borgere nye og mere lige muligheder i livet.

Læs mere:

Mest Læste

Annonce