Budgetloven er i dag fremsat i Folketinget

25/04/2012 13:48

Finansministeriet

Finansministeren har i dag fremsat forslag til budgetlov, der vil udgøre en grundsten i regeringens ambition om at føre en ansvarlig og langsigtet finanspolitik. Formålet med budgetloven er at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.

Med budgetlovgivningen indføres et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne vil træde i kraft fra og med 2014 og vil være et væsentligt element i at sikre, at offentlige budgetter overholdes fremover.

Finansminister Bjarne Corydon fremhæver, at det nye styringssystem indebærer en væsentlig ændring i forhold til tidligere:

I mange år har udgifterne konsekvent overskredet det planlagte niveau. Det er slut nu for både kommunerne, regioner og stat.

De klare lofter betyder, at vi som politikere i højere grad end tidligere løbende bliver nødt til at foretage prioriteringer og bevidste valg for at undgå at udgifterne skrider.

Forslaget til budgetlov fremsættes i sammenhæng med 3 lovforslag fra Økonomi- og Indenrigsministeren. Samlet set bidrager lovforslagene til at sikre en klarere og mere kontant opfølgning på budgetter og økonomiaftaler end tidligere i såvel stat, kommuner og regioner.

Fremsættelsen sker på baggrund af den politiske aftale om budgetloven som regeringen indgik den 27. marts 2012 sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget førstebehandles i Folketinget den 8. maj 2012.

Læs lovforslaget

Mest Læste

Annonce