Ny opgørelse: 5.500 statslige arbejdspladser er nu flyttet

Infrastruktur

30/04/2019

Nick Allentoft

Mere end 5.500 statslige arbejdspladser er nu etableret uden for eller flyttet fra Københavnsområdet til andre dele af landet. Det viser en ny statusopgørelse fra regeringen.
Regeringen har ad to omgange fremlagt planer om at flytte og etablere omkring 8.000 statslige arbejdspladser uden for København. Og en ny opgørelse fra Finansministeriet viser, at flytningerne fortsat skrider planmæssigt frem.   I marts 2019 var der ifølge ministeriernes indrapporteringer flyttet 5.540 ud af de planlagte 7.927 statslige arbejdspladser.   Det glæder innovationsminister Sophie Løhde, der har stået i spidsen for ’Bedre Balance II’, som blev præsenteret i januar sidste år:

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

- Vi har i regeringen fremlagt to historisk store flytteplaner, hvor vi flytter og etablerer ca. 8.000 statslige arbejdspladser og 10 nye uddannelsesstationer uden for København. Det vil være med til at skabe et Danmark i bedre balance. 52 byer rundt om i Danmark har på nuværende tidspunkt fået statslige arbejdspladser eller nye uddannelsesstationer. Og når vi er færdige, vil det være 60 byer, siger Sophie Løhde.   Flere pendler til og fra eller flytter med arbejdspladsen  Den nye statusopgørelse viser også, at der er sket en stor stigning i antallet af medarbejdere, som enten er flyttet med eller pendler til deres arbejdsplads.   I november 2018 var det 20 pct. af medarbejdere, der var ’medflyttere’. Ifølge den nye opgørelse er tallet nu 28 pct. Det svarer til 1.527 medarbejdere.   - Det har ikke været et mål i sig selv, at et bestemt antal medarbejdere skulle flytte med deres arbejdsplads. Men omvendt har det selvfølgelig en vis betydning for den enkelte arbejdsplads, hvor mange medarbejdere man kan fastholde. Og på den baggrund er det glædeligt, at vi ser en stigning i antallet af medarbejdere, som vælger enten at flytte med eller pendle til deres arbejdsplads, siger Sophie Løhde.   Økonomien forventes fortsat at holde sig inden for rammerne af de oprindelige skøn.    Af den nye statusopgørelse fremgår det, at ministerierne forventer, at de midlertidige udgifter til flytningerne vil beløbe sig til ca. 1.353 mio. kr.    Det er ca. 100 mio. kr. lavere, end ministerierne oprindeligt forventede.   FAKTA: Status for implementeringen.   Antal flyttede og etablerede arbejdspladser Der er pr. marts 2019 etableret 5.540 ud af de 7.927 planlagte arbejdspladser i byer uden for hovedstadsområdet. I alt er 52 ud af de 89 planlagte flytninger og etableringer afsluttet. Dertil kommer, at 9 ud af de 10 uddannelsesstationer, der blev planlagt etableret med Bedre Balance II har optaget studerende og påbegyndt undervisningen for skoleåret 2018-2019. Samlet set har 52 byer uden for hovedstadsområdet fået tilført nye statslige arbejdspladser eller uddannelsesstationer. Ca. 28 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten allerede er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler. Andelen varierer på tværs af institutioner og landsdele.    Opgørelsen skal ses i lyset af, at en række af de berørte arbejdspladser enten var nyoprettede eller ubesatte, da planerne blev lanceret. I disse tilfælde, har der naturligt ikke været medarbejdere, som har kunnet flytte med arbejdspladsen.   Tidsplan Mere end halvdelen af de planlagte flytninger og etableringer er pr. marts 2019 afsluttet. Enkelte andre flytninger trækker dog længere ud end forudsat i implementeringsplanerne, mens andre er foran deres oprindelige planer.   Økonomi Ministerierne har opdateret deres skøn for de midlertidige omkostninger ved udflytningen. Det har ikke ændret markant på de samlede forventninger.    De samlede midlertidige, flytterelaterede udgifter skønnedes i forbindelse med implementeringsplanerne at udgøre i alt 1.460 mio. kr. Ved nærværende status pr. marts 2019 skønner ministerierne samlede midlertidige, flytterelaterede udgifter på i alt 1.352,8 mio. kr.   Regeringen har fra centralt hold medfinansieret ca. 45 pct. af de oprindeligt skønnede udgifter i Bedre Balance I og ca. 53 pct. af de oprindeligt skønnede udgifter i Bedre Balance II. Regeringen vil fortsat følge implementeringen af Bedre Balance I og II.

 

Mest Læste

Annonce