Regeringen præsenterer fem pejlemærker for den offentlige sektor

Politik

23/04/2015 17:45

Nick Allentoft

"Vi skal fokusere på resultater for borgerne, frem for på regler og procedurer, offentlige arbejdspladser skal være kendetegnet ved tillid og effektivitet, og vi må hele tiden huske at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer," lyder det i pressemeddelelse fra Finansministeriet.
Det er helt afgørende for at øge kvaliteten af vores fælles velfærd, mener regeringen, der i dag præsenterer sine pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. I bogen ”Fælles Velfærd - Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor” præsenteres grundelementerne og retningen for regeringens arbejde med at styrke den fælles velfærd gennem en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor.

 

Pejlemærkerne er styrende for regeringens reformer og bidrager derfor til arbejdet med regeringens målsætning om at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 ved modernisering, som kan bruges til at styrke velfærden inden for andre prioriterede områder i den offentlige sektor. I bogen gives også en status på, hvordan målsætningen realiseres.

            Læs reaktioner på udspillet her   Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger: ”Regeringen har en ambitiøs moderniseringsdagsorden. Det har vi vist med markante reformer og tiltag, der allerede har frigjort næsten 4½ mia. kr., som nu bruges på sundhed, forskning og borgernær service i kommunerne. Det har vi blandt andet gjort ved at afbureaukratisere velfærdsområderne. Men vi er ikke i mål endnu. Regeringen vil derfor fortsætte arbejdet med at forenkle og fjerne regler, så ledere får et reelt ledelsesrum, og medarbejdere får mere plads til at bruge deres faglighed. Den offentlige sektor skal møde borgerne med løsninger, der passer til dem. Kort sagt: Vi skal fra fluebens-kvalitet til borgeroplevet kvalitet.”   Finansminister Bjarne Corydon siger: ”Denne regering vil den offentlige sektor. Det vil vi, fordi den offentlige sektor er en stor styrke for Danmark – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Det er bl.a. derfor, vi vil prioritere flere penge til vores fælles velfærd. Men når man siger det, forpligter man sig samtidig til at gøre alt for at holde den offentlige sektor i absolut topform: Vi skal have den bedst mulige velfærd for skattekronerne. Med præsentationen af fem pejlemærker sætter regeringen nu retningen for arbejdet for netop dette.”   Læs udspillet her

Mest Læste

Annonce