Stærke virksomheder og mere velfærd

Politik

26/11/2013

Nick Allentoft

Regeringen har i dag indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014. Aftalen løfter velfærden på blandt andet ældre- og sundhedsområdet, giver den grønne omstilling et ryk fremad, sætter ind ind modsocial dumping og fremrykker en række skatte- og afgiftslettelser fra Vækstplan DK. Aftalen sikrer også, at det bedre kan betale sig at arbejde for en række grupper.

Hovedpointer i aftalen:

  • 1 mia. kroner årligt fra 2014-17 til ældreområdet.
  • 0,8 mia. kroner til fremrykkede skatte- og afgiftslettelser fra Vækstplanen.
  • 1,5 mia. kroner i alt frem til 2017 til grøn omstilling, en naturfond og tilskud til Odense letbane.
  • 0,9 mia. kroner til højere beskæftigelsesfradrag, jobfradrag til kontanthjælpsmodtagere og et højere beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.
  • 0,3 til bedre behandling af kræftramte børn, nedbringelse af tvang i psykiatrien, indsats for socialt udsatte børn og bolighjælp til unge mv.

Finansministeren glæder sig over aftalen:

Vi har fået en god aftale, og kommet i mål med de prioriteter regeringen fremlagde i august. Vi får styrket velfærden markant, ikke mindst på ældreområdet. Vi giver den grønne omstilling et rygstød. Og vi fremrykker afgiftslempelser for de danske virksomheder, så de står stærkt i den internationale konkurrence. Aftalen afspejler således regeringens balancerede politik, hvor vi på en ansvarlig måde både får råd til at udvikle velfærdssamfundet og investere i vækst og arbejdspladser,” siger finansminister Bjarne Corydon 

Med aftalen styrker vi også psykiatrien og afsætter penge til at hjælpe socialt udsatte børn og unge. Det er en aftale, som bringer Danmark videre som velfærdssamfund med en ansvarlig økonomi og fokus på vækst og beskæftigelse, siger Bjarne Corydon.

Find hele aftalen her

Mest Læste

Annonce