Staten bruger 7 mia årligt på IT: Minister starter oprydning i it-systemer

Infrastruktur

30/01/2017 10:27

Daniel Holst

Ministeren for offentlig innovation stiller sig nu i spidsen for at rydde op i statens it-systemer. Både de mange systemer, som ikke er blevet vedligeholdt eller udbudt og de store offentlige it-projekter, som nu skal sikkert i havn. De mange penge, som staten hvert år bruger på it, skal dermed anvendes klogere.
Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), igangsætter i dag arbejdet med en ny it-strategi, som skal forandre de statslige myndigheders arbejde med it. Der sker blandt andet på baggrund af resultaterne af et kasseeftersyn, som viser, at staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it-området, og at flere af de it-systemer, som er kritiske for vores samfund, er i dårlig stand. 

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Sophie Løhde vil nu styrke overblikket og styringen af det statslige it-område:

- It er i dag en lige så kritisk infrastruktur som elektricitet og veje. Med masser af it-projekter på forsiden af aviserne og med kasseeftersynets gennemgang af statens it-systemer, er det jo tydeligt for enhver, at der er behov for handling. Det er på tide at tage skeen i den anden hånd. Vi skal simpelthen bruge skatteydernes penge mere begavet.   Ingen snuptagsløsninger Ifølge ministeren er der ingen snuptagsløsninger, men et stort behov for et grundigt forarbejde, der kan danne basis for en solid, fremadrettet indsats på det statslige it-område. Ministeren igangsætter derfor nu det vigtige arbejde med en statslig it-strategi:    - Staten har i dag ca. 4000 it-systemer, og flere af dem er ikke ordentligt vedligeholdt. Vi skal sætte bredt ind, og det kommer til at tage sin tid. Men jeg vil insistere på, at det kan lade sig gøre. Vi skal både finde nøglen til at udvikle de nye projekter til rette pris og uden forsinkelser. Og vi skal sørge for, at vi driver dem bedre, når de er sat i drift.    - Det kræver en grundlæggende forandring i den måde, som staten arbejder med it på. Det er et langt, sejt træk, og problemerne løses ikke med et snuptag. Med it-strategien vil vi gennemføre flere markante ændringer på området, som sikrer at vores digitale infrastruktur styres sikkert og professionelt, siger minister Sophie Løhde.

Et af initiativerne fra ministeren er en arbejdsgruppe med deltagelse af statslige myndigheder og eksterne eksperter, der frem mod sommeren 2017 skal udarbejde et oplæg til strategien. 

Fakta om statslig it-strategi Den statslige it-strategi er et af initiativerne i regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”. Læs mere om den her.  

Kasseeftersyn på det statslige it-område

  • Kasseeftersynet af det statslige it-område omfatter både it-omkostninger, it-systemer og it-projekter. Eftersynet viser bl.a., at staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it.

Vigtige indsatsområder i ny statslig it-strategi

  • Den kommende it-strategi vil indeholde en række konkrete initiativer, der skal sikre en robust digital statslig infrastruktur. 
  Kasseeftersynet og it-strategien retter sig blandt andet mod it-projekter og omfatter således ikke store anlægsprojekter. Strategien retter sig endvidere mod staten, mens kommuner og regioner ikke er omfattet af strategien. Fokusområder vil bl.a. inkludere:  
  • Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter. Det er potentiale for en langt bedre udnyttelse af de betydelige midler, som årligt bruges på det statslige it-område. Der er samtidig behov for at etablere et samlet overblik over planlagte og igangværende it-projekter og -systemer mv. Dermed skabes et bedre grundlag for koordinering på tværs af de statslige myndigheder og langsigtet planlægning af it-porteføljen. 
  • Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter. Der er behov for at minimere risikoen for, at it-projekter kuldsejler eller løber over tid eller budget. Derfor er der behov for en mere differentieret tilgang til de store samfundskritiske it-projekter, der skal følges tættere, og de statslige myndigheder skal tilbydes mere intensiv rådgivning af Statens It-projektråd. 
  • Sikker drift af statens kritiske it-systemer. Der er behov for at løfte myndighedernes arbejde med it-systemer. Det gælder ikke mindst de systemer, som er kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed. Statens it-systemer skal løbende vedligeholdes og videreudvikles, og myndighederne skal blive meget bedre til at konkurrenceudsætte it-løsningerne. 
 

Mest Læste

Annonce