Fødevareministeren påtaler alvorlige fejl i Fødevarestyrelsens håndtering af listeriaudbruddet og iværksætter en kritisk gennemgang af området.

Minister reagerer på redegørelse om listeria

Ledelse

18/08/2014 12:34

Nick Allentoft

Fødevareminister Dan Jørgensen påtaler alvorlige fejl i Fødevarestyrelsens håndtering af listeriaudbruddet og iværksætter en kritisk gennemgang af området.

Fødevareminister Dan Jørgensen har i dag modtaget redegørelsen fra Fødevarestyrelsen. Redegørelsen viser, at selve tilbagetrækningen af produkter fra Jørn A. Rullepølser er sket hurtigt og effektivt, men der konstateres også alvorlige fejl i styrelsens håndtering af listeriaforløbet.

Hovedkonklusionen er, at Fødevarestyrelsen burde have foretaget hurtigere og grundigere undersøgelser af virksomheden Jørn A. Rullepølser – ikke mindst da man d.16.juli kan påvise en direkte sammenhæng mellem listeriapatienter og lammerullepølser produceret af Jørn A. Rullepølser.

”Det har været mig magtpåliggende at få endevendt hele forløbet. Når der påvises en direkte sammenhæng mellem fødevarer og dødsfald, bør kontrolmyndighederne med det samme iværksætte en grundig undersøgelse af den konkrete virksomhed. Det er ikke sket hurtigt nok, hvilket er kritisabelt. Jeg er derfor tilfreds med, at Fødevarestyrelsen nu har draget en række konsekvenser af håndteringen og med, at de får strammet op på de interne procedurer”, siger Dan Jørgensen.

Handlingsforløbet og udbruddets alvorlige omfang får flg. konsekvenser:

 

  • Myndighedernes kontrolindsats på listeriaområdet skærpes.
  • Der iværksættes en kritisk gennemgang af listeriaindsatsen
  • Fødevarestyrelsen har frataget beredskabschefen sit ansvarsområde

Kritisk eftersyn af listeria

Fødevareministeren vil på baggrund af udbruddets omfang iværksætte et kritisk eftersyn af listeriaindsatsen. Det kritiske eftersyn skal inddrage uvildige eksperter fra ind- og udland, som skal komme med deres vurdering af, hvad vi kan gøre bedre.

”Danmark har et meget højt og anerkendt niveau for fødevaresikkerhed og et effektivt overvågningssystem, men når vi oplever et så alvorligt udbrud, bliver vi også nødt til at se på om vi kan gøre det endnu bedre,” siger Dan Jørgensen og fortsætter:

”Jeg er meget tilfreds med Fødevarestyrelsens tilbagetrækning af produkterne fra Jørn A. Rullepølser er forløbet effektivt og professionelt og at forbrugerne nu kan være trygge. Men jeg er også parat til at se på alle forbedringsmuligheder.”

Ministeren har i dag sendt redegørelsen til Folketingets fødevareudvalg og inviteret dem til drøftelse om sagen onsdag d.20 august.

Læs redegørelsen fra Fødevarestyrelsen

Læs mere om Listeria på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Mest Læste

Annonce