Sverige på vej med helt ny styringskultur

Ledelse

21/02/2017

Henrik Hjortdal

Sverige igangsætter forsøg med og forskning i tillidsbaseret styring. En ny kultur er på vej, skriver tillidsdelegationen i Sverige.

Op imod halvanden million mennesker i Sverige arbejder i den offentlige sektor. De har et stort ansvar for at borgerne får den service og hjælp de behøver. Derfor var det alvorligt, når kritikken mod lederskabet og styringen i forvaltningen tårnede sig op for nogle år siden. Sygeplejersker, læger, politifolk, socialrådgivere og andre fortalte om arbejdsforhold, hvor de oplevede sig mistænkeliggjort af ledere og hvor administration og kontrol blev prioriteret højere end kerneopgaverne.

Tillidsdelegationen skal tage sig af præcis denne problematik. Siden sommeren 2016 har vi lyttet til hundreder af stemmer på en mængde studiebesøg og seminarer i velfærdssektoren fra Kiruna i nord til Lomma i syd. Når vi nu sammenfatter erfaringerne står det klart, at rigtig mange lovende initiativer allerede er i gang for at vende styringskulturen.

LÆS MERE OM TILLIDSDELEGATIONEN I DENNE ARTIKEL

Den 17. februar 2017 indledtes fase 2 i Tillidsdelegationens arbejde, i og med at vore forsøgsprojekter sættes i gang.

Casestudier og videnbank

Det er case-studier af igangværende og nystartede initiativer med et stort element af tillidsbaseret styring, det vil sige en udformning som skal mindske den detaljerede kontrol, lette samarbejde og skabe en mere motiverende, innovativ og brugercentreret forvaltning. Disse forsøg skal følges selvstændigt af kvalificerede forskere fra svenske professionshøjskoler og universiteter. Formålet styring kan omsættes til konkret ny praksis, men også udvikle teori for at stimulere forskningen på området.

De udvalgte forsøg udgør kernen i de offentlige velfærdsopgaver: Dagtilbud, folkeskole, socialforvaltning, plejehjem, hjemmehjælp, LSS-omsorg, psykiatri og sundhedsområdet. Interessen for at være med har overgået alle vores forventninger.

Parallelt med forsøgene påbegyndes arbejdet med en videnbank som samler eksempler på udviklingsarbejde. Vi vil opfordre alle kommuner, regioner og myndigheder til at bidrage til den. Vi søsætter også en rapportserie og forbereder en forskningsantologi.

Satsningen på forsøgsprojekterne er unik på flere måder. Et aspekt er det tætte samarbejde med forskersamfundet. Det borger ikke alene for kvalitet og systematisk metode, men også for kritiske perspektiver og nuancering. Den tillidsbaserede styring har naturligvis også en række risici og prioriteringer som må belyses. Eksempelvis er der medarbejdere, som foretrækker tydelige rammer og incitamenter frem for det råderum, som tillid giver.

Vi skaber en helt ny kultur

Der findes også tilfælde, hvor lovkrav gør at råderummet bliver begrænset Den livsvigtige kontrol med forbrydelser og misbrug må selvsagt også sikres. Et andet unikt aspekt er det lys, som sættes på den lokale praksis. Et tredje aspekt er betydningen af de bløde faktorer, som vurderinger, kultur og lederskab.

Med disse skridt vil vi lægge grunden til en styring præget af større tillid og arbejdsglæde. Det er en vej, hvor vi skaber en ny kultur, hvor man prioriterer mellem de krav og regler, som er nødvendige, og de som ikke er. En kultur, hvor opfølgning på opgaveløsningen fokuserer på kvalitet snarere end præstationer, og hvor institutionerne oplever stor nytte af opfølgningen på deres udviklingsarbejde.

Det her er en unik satsning i svensk forvaltning. Vi ser frem til at fortsætte med at arbejde tæt på alle slags offentligt finansieret virksomhed – både de som er med i forsøgene, og de som ikke er.

 

Mest Læste

Annonce