Justitsministerens reaktion på Udlændingestyrelsens supplerende udtalelse om Eritrea-rapporten

Politik

17/12/2014 14:58

Suleman Haider

Justitsministeren har modtaget den supplerende udtalelse fra Udlændingestyrelsen.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg har i dag oversendt Udlændingestyrelsens supplerende udtalelse til Folketinget og til Ombudsmanden.

Styrelsen har besvaret de spørgsmål, der stod tilbage efter den første redegørelse:

For det første afviser styrelsen meget klart alle beskyldninger om politisk indblanding. Styrelsen skriver, at man ikke har forsøgt at tegne et bestemt billede af situationen i Eritrea.

For det andet kan jeg konstatere, at styrelsen har beskrevet sine overvejelser om, hvordan rapporten er bygget op, og hvordan kilderne er anvendt. Også i den forbindelse afvises nogen form for politisk indblanding.

For det tredje, så har den del af rapporten, som der har været kritik af – og som kilderne har trukket sig fra – ikke haft og vil heller ikke få nogen betydning. De oplysninger har altså ikke haft og vil heller ikke få nogen betydning.

Jeg synes, at det er godt, at der hurtigt er kommet flere og mere klare svar fra Udlændingestyrelsen. På den baggrund vil jeg ikke bede Udlændingestyrelsen om yderligere redegørelser for forløbet.

Tilbage står, at det har været et noget rodet forløb, og at der er en personalesag, som også medierne indgående har beskrevet. Personalesagen behandles i øjeblikket i Justitsministeriet, som vil orientere Folketingets Ombudsmand, når den er afsluttet. Ombudsmanden har som nævnt også i dag fået oversendt Udlændingestyrelsens supplerende udtalelse, og jeg vil afvente Ombudsmandens overvejelser. Justitsministeriet vil selvfølgelig stille alle de oplysninger til rådighed, som Ombudsmanden måtte ønske.”

Du kan finde den supplerende redegørelse her.

Justitsministeriet har oversendt en fortrolig version af den supplerende udtalelse til Folketingets Ombudsmand og til Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik.

Mest Læste

Annonce