Kvinder og biler...der er noget om det ifølge ny rapport.

Kvinders kriminalitet er stigende

Velfærd

30/01/2014 15:27

Nick Allentoft

Kvinder modtager i dag tre gange så mange strafferetlige afgørelser som for 30 år siden. Det skyldes imidlertid ikke, at kvinder er blevet tre gange så tilbøjelige til at begå kriminalitet, men snarere en række lovstramninger og flere kvindelige bilister. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet
Når dommere udskriver bøder og afsiger domme i dag, er det i langt højere grad over Trine, Tanja og andre pigenavne end for 30 år siden. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet, som kortlægger kvinders kriminalitet.   Siden 1983 er antallet af strafferetlige afgørelser mod kvinder, dvs. for overtrædelser af straffeloven, færdselsloven og andre særlove, således steget med hele 200 procent. For mænd er det tilsvarende tal 66 procent.

Mænd begår dog fortsat mere kriminalitet end kvinder. Men hvor ca. ti mænd blev dømt for kriminalitet for hver kvinde for tredive år siden, gælder det i dag ca. fem mænd.

”Umiddelbart kunne det se ud som om, at kvinders kriminalitet er vokset betydeligt mere end mændenes, men forskellen skyldes næppe, at kvinders tilbøjelighed til at begå kriminalitet er steget. Forklaringen skal derimod findes i en række lovændringer, at nye områder er gjort strafbare samt øget risiko for, at kvinder overtræder færdselsloven,” siger forskningschef i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard.   Flere kvinder bag rattet Gennem de seneste 30 år er antallet af færdselsovertrædelser begået af kvinder således steget med mere end 500 procent. Det skyldes imidlertid ikke, at kvinder er blevet dårligere til at køre bil, forklarer Britta Kyvsgaard:   ”Der er intet, som tyder på, at kvindelige trafikanter skulle være blevet meget dårligere eller mindre lovlydige gennem årene.  Forklaringen skal derimod findes i, at kvinder i langt højere grad sidder bag et rat i dag end tidligere.”   Når det gælder overtrædelser af straffeloven, er udviklingen da også mindre markant. Her er kvinders kriminalitet over en 30-årsperiode steget med 14 procent – med 1993 som højdepunkt, hvorefter tendensen har været faldende. For mændenes vedkommende er der tale om et fald på 8 procent.   Mere almindeligt at anmelde kvindevold Ser man på, hvilke typer af kriminalitet der begås af henholdsvis mænd og kvinder, er der sket en kraftig ændring, når det gælder vold. For 30 år siden fik ca. 25 gange så mange mænd som kvinder en voldsdom. I dag er det blot ca. 8 gange så mange. Forklaringen ligger imidlertid ikke alene i, at kvinder begår mere vold, forklarer Britta Kyvsgaard:   ”Tidligere var man mere tilbøjelige til ikke at anmelde vold begået af kvinder. En del af den vold, der bliver begået af kvinder, blev tidligere slet ikke meldt til politiet. Her ser vi et ændret mønster, hvor kvindelige voldsudøvere oftere anmeldes til politiet.”   Kønsforskel udjævnes Og kigger man på de helt unge under 18 år, er tendensen til øget ’ligestilling’, hvad angår kriminalitet endnu tydeligere.   For 30 år siden blev fem drenge under 18 dømt for kriminalitet for hver pige. I dag gælder det to drenge for hver pige. Det skyldes imidlertid langt fra alene, at piger er blevet mere kriminelle, men derimod også at drenge i dag begår markant mindre kriminalitet. Drenges kriminalitet er således faldet med 48 procent fra 2006 til 2012. Det tilsvarende tal for piger er 29 procent.   ”Drengenes kriminalitet er på kraftig retur i de seneste år. Tendensen til øget ’ligestilling’ skyldes altså ikke kun, at pigerne er begyndt at ligne drengene, men også at drengene er begyndt at ligne pigerne,” siger Britta Kyvsgaard.     Hent rapporten her.  

Mest Læste

Annonce