Rockere og bandemedlemmer har hård opvækst med i bagagen

26/11/2012 13:10

Justitsministeriet

Sammenlignet med andre kriminelle har rockere og bandemedlemmer haft en mere belastet opvækst. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Gentagne opbrud i familien. Mange skoleskift. Adfærdsproblemer. Samlet set har rockere og bandemedlemmer hyppigere end andre kriminelle haft disse problemer under opvæksten. Det fremgår af en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

I rapporten sammenlignes personlige forhold for en gruppe på 198 rockere og bandemedlemmer med 200 kriminelle uden rocker- og banderelationer. Med rapporten er det målet at få mere viden om, hvorvidt særlige forhold i opvæksten karakteriserer rockere og bandemedlemmer. En sådan viden vil kunne være af betydning for at tilrettelægge en præventiv indsats i forhold til rekruttering til organiserede kriminelle grupper.

”Den organiserede kriminalitet, der i dag domineres af rockere og bander, er et stigende problem i det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi nu får ny viden om, hvilke forhold der kan betyde, at en kriminel ender som rocker eller bandemedlem.
I regeringen har vi fokus på, at den tidlige og målrettede indsats mod årsagerne til kriminalitet skal styrkes. Det kræver et målrettet samarbejde mellem myndighederne.

Samtidig er det utroligt vigtigt, at vi griber konsekvent ind over for de unge, der allerede er på vej ud af et forkert spor. Asocial adfærd blandt unge skal bekæmpes effektivt, så de, der begår kriminalitet, mærker en konsekvens og bliver hjulpet på rette vej igen,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Opvokset i storbyen

Af den netop offentliggjorte rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor fremgår det, at en stor andel af rockere og bandemedlemmer er vokset op i en storby.

”I tråd med de tidligere undersøgelser, vi har gennemført, viser også denne rapport, at en opvækst i storbyen øger risikoen for, at en kriminel indgår i en organiseret gruppering – uanset om der er tale om rockere eller bander. Nærheden til kriminelle grupperinger under opvæksten kan altså have en betydning for, om man som voksen kriminel bliver involveret i rocker- bandemiljøet,” forklarer rapportens forfatter, forsker Jonas Markus Lindstad.

Kigger man på gruppen af bandemedlemmer alene, viser analysen ikke overraskende, at lovovertrædere med en ikke-dansk baggrund har en øget risiko for at indgå i en bandegruppering, men en mindre risiko for at indgå i en rockergruppe. Samtidig viser undersøgelsen, at der er en øget risiko for at blive involveret i en bande, hvis man allerede har haft en kriminel omgangskreds under opvæksten. Lige så interessant er det, at særlige familieforhold eller personlige problemer ikke spiller nogen entydig rolle i forhold til, hvorfor nogle kriminelle bliver bandemedlemmer.

For rockerne gælder det til gengæld, at en barndom med ustabile familieforhold og med mangelfuld – eller slet ingen kontakt til faderen – øger risikoen for at indgå i en rockergruppering. Dette resultat svarer til en amerikansk undersøgelse, som viser, at unge uden en klar tilknytning til en faderskikkelse kan søge at blive bekræftet i deres maskulinitet ved at deltage i kriminelle grupperinger, hvor der lægges vægt på mandlige egenskaber som vovemod og styrke.

Læs hele rapporten om banderekruttering her (pdf)

Mest Læste

Annonce