Udrejseafdelinger i fængslerne skal sikre effektive hjemsendelser

Velfærd

11/03/2014 10:02

Freja Eriksen

Særlige afdelinger for udvisningsdømte i landets fængsler skal forberede indsatte på et kriminalitetsfrit liv i deres hjemland og samtidig være med til at sikre en effektiv hjemsendelse. Derfor er der nu blevet etableret to nye udrejseafdelinger.

Udvisningsdømte indsattes fængselsophold skal rettes mod et fremtidigt liv i hjemlandet. Derfor er der nu blevet etableret to nye udrejseafdelinger i lukkede fængsler. Udrejseafdelingerne skal samtidig medvirke til at sikre en mere effektiv hjemsendelse. De nye afdelinger er placeret i Statsfængslet i Vridsløselille og Statsfængslet Østjylland. De er etableret med inspiration fra udrejseafdelingen i Statsfængslet i Nyborg.

I udrejseafdelingerne er der fokus på at forberede udvisningsdømte indsatte på at blive sendt hjem, såvel praktisk som mentalt. Fængselspersonalet på afdelingerne får stor erfaring med at håndtere denne særlige gruppe af indsatte. Disse erfaringer kan bruges til at motivere den enkelte til at rejse frivilligt hjem og inden da til at forberede sig på det liv, der venter i hjemlandet.

Derudover vil samarbejdet om hjemsendelser mellem politi og fængselspersonalet blive forstærket, idet personalet oparbejder en rutine i forhold til de særlige opgaver, der er på udrejseafdelingerne. Et forhold, der også kan være med til at sikre, at hjemsendelserne foregår så effektivt som muligt.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Personer, der er blevet udvist af Danmark, fordi de har begået alvorlig kriminalitet, skal naturligvis rejse tilbage til deres hjemland hurtigst muligt.

Med udrejseafdelinger i tre lukkede fængsler håber vi at have fundet en model, der kan være med til at sikre effektive hjemsendelser i umiddelbar forlængelse af endt afsoning. De dømte udlændinge skal jo fortsætte deres liv i deres hjemland og ikke i det danske samfund.

Derudover skal vi naturligvis fortsat arbejde på at få så mange dømte udlændinge overført til fortsat afsoning i hjemlandet.”

I denne regerings tid er der udvist markant flere kriminelle udlændinge

Siden regeringen trådte til, er der sket en markant stigning i antallet af udvisninger. Antallet af afgørelser om udvisning ved dom for strafbart forhold er steget fra ca. 1.020 i 2011 til ca. 1.380 i 2012. Det svarer til en stigning på godt 35 procent. I samme periode er antallet af administrative udvisninger steget med godt en tredjedel.

Udrejseafdelingerne er med til at indfri regeringens mål om at sende udvisningsdømte kriminelle hurtigt og effektivt hjem.

"Med udrejseafdelinger i tre lukkede fængsler håber vi at have fundet en model, der kan være med til at sikre effektive hjemsendelser i umiddelbar forlængelse af endt afsoning"

Derudover arbejder regeringen på, at flere dømte udlændinge overføres til afsoning i hjemlandet. Regeringen har som led i den seneste flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi, som blev indgået mellem regeringen (S-R-SF), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i november 2012, oprettet en såkaldt Task Force Hjemsendelse i Justitsministeriet. Task Forcen arbejder målrettet på at sikre, at behandlingen af sager om overførsel af kriminelle til afsoning i hjemlandet sker hurtigt og effektivt. Indsatsen har indtil videre resulteret i, at der i 2013 blev sendt det hidtil højeste antal kriminelle udlændinge til afsoning i hjemlandet – nemlig 34, mod 16 året før og 2 i 2011.

Etableringen af udrejseafdelingerne skal også ses i forlængelse af regeringens styrkede indsats i forhold til udsendelse af udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, herunder navnlig oprettelsen af udrejsecenteret i Sjælsmark.

Fakta om udrejseafdelingerne

Kriminalforsorgen har nu i alt tre udrejseafdelinger i lukkede fængsler.  Der er plads til 71 udvisningsdømte på de tre udrejseafdelinger.

Resocialiseringsindsatsen for udvisningsdømte indsatte er målrettet udvisningssituationen. De indsatte på udrejseafdelingerne får derfor ikke uddannelse eller beskæftigelse, som er rettet mod tilpasning til det danske samfund. Det betyder, at de ikke fremadrettet modtager danskundervisning.

Som en del af indsatsen finder der på udrejseafdelinger en form for udvisningslære sted. Det vil sige, at der i forbindelse med udfærdigelse af handleplaner og samtaler med indsatte i øvrigt indgår en orientering om effektuering af udvisningen ved udsendelse af landet.

I alt afsoner der på en gennemsnitlig dag omkring 200 udvisningsdømte i Kriminalforsorgen. De, der ikke sidder på en udrejseafdeling, er placeret i arresthuse og på forskellige special- og fællesskabsafdelinger, stort set alle i de lukkede fængsler.

Mest Læste

Annonce