Unge piger begår mindre vold

Velfærd

10/09/2014 14:32

Suleman Haider

Antallet af unge piger, der findes skyldige i vold, er faldet med en tredjedel over de sidste ti år. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet. Samlet set bliver der idømt væsentligt færre straffe, og de mest kriminelle aldersgrupper er i dag ældre end tidligere.

I 2012 faldt der 132 strafferetlige afgørelser for vold begået af piger i alderen 15 til 17 år. I 2013 var antallet af afgørelser faldet til 65. I et længere tidsperspektiv er unge pigers vold faldet med en tredjedel fra 2004 til 2013. Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Justitsministeriet, som kortlægger kriminalitetsudviklingen i aldersgrupperne 15-17 år, 18-20 år og 21 år og opefter.

De nye tal nuancerer den senere tids medieomtale af vold begået af unge piger. Det samlede antal afgørelser for pigers straffelovsovertrædelser (bl.a. tyveri, narkotikaforbrydelser, vold og trusler, seksualforbrydelser) har dog samlet set været på samme niveau over de senere år, mens der for unge drenge er tale om en tydeligt faldende tendens.

Kønsforskellen i ungdomskriminalitet er dermed mindsket i løbet af det sidste årti. Men drengene dømmes stadigvæk oftere for kriminalitet. For hver 15 til 17-årig pige, der blev dømt for en overtrædelse af straffeloven i 2013, var der næsten tre jævnaldrende drenge, der blev dømt.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Det glade budskab om, at unges kriminalitet gennem ti år er nedadgående, er en vigtig pointe i den nye undersøgelse. Vi har den seneste tid hørt nogle grumme historier om voldelige pigebander. De konkrete sager er helt uacceptable og frygtelige, men med til billedet hører også, at unge piger faktisk dømmes sjældnere for vold end tidligere.

Når det så er sagt, er der selvsagt stadig plads til forbedringer. Vi skal konsekvent gribe de unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane. At blive involveret i kriminalitet i en tidlig alder kan få livslange konsekvenser, som man ikke kan overskue som ung. Derfor har vi sammen med satspuljepartierne bl.a. styrket den forebyggende indsats for unge, der udviser en bekymrende adfærd, og afsat penge til netværkssamråd i kommunerne for unge, der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.”

Foruden de nye indsigter i kriminaliteten blandt piger og drenge, viser rapporten også, at kriminaliteten har ændret karakter i løbet af det seneste årti. I 2004 udgjorde de 15 til 17-årige den næstmest kriminelle aldersgruppe. Til sammenligning ligger aldersgruppen nu på en mere beskeden fjerdeplads under aldersgrupperne 18-20 år, 21-24 år og 25-29 år. 

Læs hele rapporten ’Kriminalitet og alder – Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013’ (pdf).

 

Mest Læste

Annonce