16 nye bud på hvordan elsektoren skal reguleres

Politik

01/12/2014 15:00

Suleman Haider

Klima-, energi- og bygningsministeren har i dag modtaget El-reguleringsudvalgets anbefalinger til, hvordan reguleringen af elsektoren kan skrues sammen i fremtiden. Her kommer vedvarende energi og elektricitet til at spille en stadig større rolle og det stiller krav til elsystemet.

El-reguleringsudvalget har efter to års arbejde afsluttet sit dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. De har i dag afleveret 16 hovedanbefalinger samt knap 100 konkrete anbefalinger og vurderinger til regeringen.

El-reguleringsudvalget har haft til opgave at gennemgå reguleringen af elsektoren. I fremtiden vil vi få vores el fra vind, sol og andre vedvarende energikilder, og derfor kommer elektricitet til at spille en endnu større rolle i samfundet. Udviklingen stiller nye krav til blandt andet driften og udviklingen af distributionsnettet. Derfor har udvalget samtidig haft til opgave at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan reguleringen bør se ud fremover.

”Elsystemet må ikke blive en stopklods for den grønne omstilling. Der skal være strøm i stikkontakten, når danskerne vil vaske tøj, og virksomhederne vil producere varer - også selvom det er en vindstille og overskyet vinterdag.  Derfor er det vigtigt, at vi udvikler vores elnet. Det kan udvalgets rapport være med til at sikre, og jeg glæder mig derfor til at dykke længere ned i deres anbefalinger,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Udvalget anbefaler blandt andet en ny økonomisk regulering af de virksomheder, der ejer nettet. Udvalget peger på, at en fremtidig regulering både skal sikre stabile rammer for investeringer og en effektiv drift. Endvidere skal reguleringen sikre balancen mellem velfungerende konkurrence- og forbrugerhensyn.

På baggrund af udvalgets rapport og anbefalinger vil regeringen præsentere et oplæg til en ny regulering af elsektoren.

”Nu hvor udvalget har lavet et flot stykke arbejde, er det tid til, at regeringen trækker i arbejdstøjet, så vi kan præsentere et konkret forhandlingsoplæg til en ny regulering af elsektoren i det nye år. Jeg kan allerede nu sige, at vi vil lægge vægt på, at reguleringen er med til at sikre en effektiv elsektor, grøn omstilling og en høj forsyningssikkerhed,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Fakta

  • Regeringen nedsatte i 2012 et eksternt udvalg, som har haft til opgave at stå for et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Eftersynet, der er en opfølgning på energiaftalen af 22. marts 2012, skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse.
  • Udvalget har været bredt sammensat med sagkyndige og interessenter som medlemmer. Det har været et formål at sikre, at forskellige deltagere i og brugere af elsystemet har haft indflydelse på forslagene til den fremtidige regulering
  • Et uddrag af udvalgets anbefalinger er:

Ny økonomisk regulering af el-netvirksomhederne skal sikre effektivitet, investeringer og grøn omstilling

Øget fokus på omkostningseffektivitet i netvirksomhedernes energispareindsats

Indførelse af økonomisk rammestyring og krav til effektivisering af Energinet.dk

Modernisering af indsatsen for varetagelse af forbrugerrettigheder

Styrkede rammer for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet

En moderniseret elforsyningslov, der giver øget transparens og forudsigelighed for investorer

 

 

Mest Læste

Annonce