Fordobling af elbiler på vej

Bæredygtighed

19/12/2013 09:07

Energistyrelsen uddeler godt 30 millioner kroner til offentlige og private elbilsprojekter. Det betyder, at omkring 1500 nye elbiler kommer på gaden. Langt størstedelen er allerede ude at køre næste år. Pengene blev afsat i forbindelse med energiforliget.

Der har været overvældende interesse for de to puljer, hvor der er søgt om støtte for lidt over 90 millioner kroner.

”Det glæder mig, at der har været så stor interesse for elbilerne. Det fortæller noget om den grøde, der er i den grønne omstilling. Kommuner, regioner, virksomheder og mange andre tager ansvar og viser, at hensynet til klima og en fornuftig økonomi kan gå hånd i hånd”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Pengene fordeles fra to puljer, der blev oprettet i forbindelse med energiaftalen fra 2012. Den ene pulje er på 23,5 millioner kroner til strategiske elbilpartnerskaber, og den anden pulje er på 8 millioner kroner til mindre forsøgsprojekter. Støtten vil øge antallet af elbiler fra de nuværende 1.581 til 3.056.

Med fordelingen af pengene bliver der sat gang i fire strategiske elbilspartnerskaber. Et el-baseret delebilsprojekt, der også støttes af Region Hovedstaden, vil sørge for ladeinfrastruktur til 400 delebiler i Københavnsområdet.

Region Hovedstadens elbilpartnerskab sætter sammen med private virksomheder og kommunerne i regionen over 500 elbiler på vejene. I projektet indgår, at postomdelingen i hele København K og på Bornholm elektrificeres. I trekantområdet samarbejder Dansk Elbil Alliance med kommuner, virksomheder og organisationer om at øge antallet af elbiler med knap 100. Endelig har et partnerskab med et leasingfirma udviklet et koncept målrettet kommuner og virksomheder, der indeholder 400 nye elbiler.

15 andre mindre forsøgsprojekter vil også sørge for, at der kommer elbiler på gaden. Desuden analyseres barrierene for, at der kommer elbiler på gaden.

I 2014 forventer Energistyrelsen, at der vil komme 1400 flere elbiler på gaden og yderligere 75 i 2015 som konsekvens af støttepuljerne.

”Det er positivt, at partnerskabspuljen resulterer i en række store strategiske elbilpartnerskaber med meget markante og spændende projekter. Jeg glæder mig til at se, hvordan disse projekter udvikler sig, ligesom jeg er spændt på, om puljerne kan gentage successen ved næste års uddeling med den samme store og markante effekt i form af antal elbiler”, siger Martin Lidegaard.

I 2014 vil der være 14 millioner kroner til uddeling i elbil partnerskabspuljen og 5 millioner kroner til elbilforsøgsordningen.

Mest Læste

Annonce