Milliarder til omstilling af dansk industri

18/02/2013 13:21

Klima- og Energiministeriet

Virksomhederne får nu en milliardindsprøjtning til at omstille den tunge industri fra sort til grøn energi. 3,75 mia. kr. skal være med til at støtte den grønne omstilling af dansk erhvervsliv.

Tilskudspuljen på 3,75 mia. kr. er en del af energiforliget, som alle partier i Folketinget på nær Liberal Alliance står bag. Pengene fordeles frem mod 2020 til virksomheder, der ønsker at omstille deres produktion fra at bygge på fossile brændsler til at benytte sig af vedvarende energikilder (VE) eller fjernvarme.

”Med denne økonomiske indsprøjtning til det danske erhvervsliv sikrer vi, at de danske virksomheder kan være med i den grønne omstilling samtidig med, at det styrker deres konkurrenceevne. Målet er at sikre en af de mest effektive og grønne industrier i verden,” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Lovforslaget om ”VE til proces” sendes i høring i dag og ordningen forventes at åbne for ansøgninger til sommer. Den samlede tilskudspulje på 3,75 mia. kr. fordeler sig med 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. om året frem til og med 2020.

Tilskudsordningen består af fire støtteelementer. Den første del af støtteordningen er investeringsstøtte til virksomheder, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Det kan være sol, vind, biogas eller biomasse.

Den anden del af støtteordningen er til virksomheder, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til procesformål. Det kan være et gartneri, som skrotter sit eget individuelle kulfyrede anlæg og bliver koblet på fjernvarmen, som på sigt vil være VE-baseret.

Den tredje del af støtteordningen er til energieffektiviseringer, som laves samtidig med at virksomheden konverterer til vedvarende energi eller fjernvarme.

Den fjerde og sidste del gives som investeringsstøtte til de kulfyrede kraftvarmeværker, der omlægger til biomasse. Kraftvarmeværket skal kanalisere støtten, i form af reduceret varmepris, videre til de virksomheder, der køber procesvarme fra kraftvarmeværket.

”Jeg håber, at der kommer mange ansøgninger fra virksomhederne. Det vil ikke kun være godt for klimaet. Det vil på længere sigt forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, hvis de bliver uafhængige af fossile brændsler, som med stor sandsynlighed vil fortsætte med at stige i pris” siger Martin Lidegaard.

Ordningen er anslået til at kunne reducere CO2-udledningen med i alt 1 mio. tons om året.

Lovforslaget om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser er sendt i høring. Høringsfristen er 1.marts 2013. 

Mest Læste

Annonce