Nu formes Danmarks klimapoliti

02/09/2012 11:16

Klima- og Energiministeriet

Regeringen vil have klima tilbage på dagsordenen og arbejder på at formulere en klimaplan. Målet er at begrænse udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2020 og bidrage til den grønne omstilling af samfundet frem mod 2050.

Det er et ambitiøst mål, der kræver deltagelse fra alle dele af det danske samfund. Til gengæld kan alle også drage fordel af udviklingen.

Mandag den 3. september har regeringen derfor inviteret erhvervslivet og organisationerne til en opstartskonference om den kommende klimaplan. På konferencen får alle mulighed for at give deres indspil til klimaplanen.

Energiaftalen fra foråret 2012 forventes at reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 34 procent i 2020 i forhold til 1990. Klimaplanen skal vise, hvordan man kan nå de sidste 6 procentpoint. Det lyder måske ikke af meget, men det svarer nogenlunde til halvdelen af landbrugets årlige drivhusgasudledninger eller en tredjedel af transportens udledning.

- Vi kommer som samfund til at gøre en indsats mange forskellige steder, og vi kommer til at gøre det sammen. Jeg glæder mig derfor til at høre forslagene fra konferencen til, hvad vi kan gøre inden for blandt andet landbruget, transportsektoren og i bygningerne, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

I klimaplanen vil regeringen fremlægge en lang række muligheder for at reducere drivhusgasudledningen. Ideen er at få lavet en klimapolitisk værktøjskasse, hvilket konferencen skal komme med indspil til.

- Jeg håber, at vi kan skabe bred opbakning i det danske samfund bag de initiativer, som vi ender med at tage. Jeg håber også, at alle vil være med til at trække i den rigtige retning. Hvis vi vælger den rigtige indsats, bliver det ikke kun godt for klimaet. Det vil også gavne økonomien, siger Martin Lidegaard.

Regeringen har allerede varslet et par konkrete initiativer i regeringsgrundlaget. Der skal laves en reform af afgifterne på personbiler, som gør det billigere at køre i energiøkonomiske biler. Og Natur- og Landsbrugskommissionen skal blandt andet se på, hvordan landbruget kan bidrage til indsatsen for klimaet.

Klimaplanen forventes fremlagt inden udgangen af 2012. Derefter skal der løbende træffes beslutning om, hvilke forslag i planen der skal gennemføres. Regeringen vil følge op med en klimalov efter engelsk forbillede. Den skal være med til at sikre, at vi når målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2020.
 

Mest Læste

Annonce