4 mio. kr. til folkeoplysning og højskoler

Politik

07/01/2016 10:43

Nick Allentoft

Frivillige foreninger, aftenskoler, landsdækkende organisationer m.v. har modtaget tilskud til projekter om det demokratiske skolesystem i praksis, aftenskole i boligsociale områder og højskoleophold for flygt-ninge.

Kulturministeriet uddeler i alt 4 mio. kr. fordelt på to puljer hhv. folkeoplysningspuljen og puljen til større tværgående udviklingsarbejde inden for højskole- og folkeoplysningsområdet.

Kulturminister Bertel Haarder siger:
”Det glæder mig at se, at mange af projekterne har rigtig gode ideer til at samarbejde med folkeskolerne og på den måde være med til at understøtte den nye folkeskolere-form. Derudover har mange af projekterne fokus på at inddrage og integrere nye med-borgere, som kommer til Danmark, gennem en række forskellige aktiviteter. Jeg tror, at foreningslivet og højskolerne kan noget helt særligt i forhold til at få mennesker med forskellig baggrund til at mødes om en fælles interesse eller aktivitet og derigennem skabe både integration og sammenhængskraft.”

Det er indkommet i alt 97 ansøgninger og givet tilskud til 28 projekter. 

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og se listen over projekter, der har modtaget tilskud fra de to puljer her

Mest Læste

Annonce