5 millioner kroner til styrket samarbejde mellem skole og lokalmiljø

Velfærd

06/11/2015 09:58

Nick Allentoft

”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling” er navnet på et nyt fælles initiativ fra kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling.
  Initiativet skal styrke kommunernes, skolernes og de lokale aktørers arbejde med den åbne skole. Lige nu kan kommunerne søge 3 millioner kroner. I de kommende år vil de resterende midler blive udmøntet til lignende puljer og en erfaringsopsamling.

Den åbne skole er en central del af den nye folkeskole, hvor skolerne i højere grad skal inddrage og trække på det omgivende samfund i skoledagen. Dette kan f.eks. være det lokale kultur- og foreningsliv. Kommunerne og skolerne arbejder dog meget forskelligt med virkeliggørelsen af den åbne skole i omfang og tilgang, ligesom det varierer hvor stor erfaring, de lokale aktører har med at samarbejde med skolen. 

Derfor har ministeren for børn, undervisning og ligestilling og kulturministeren i fællesskab afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen og lokalmiljøet og i den forbindelse oprettet en pulje, der skal hjælpe kommuner, skoler og lokale aktører med at få samarbejder stablet på benene. Med puljen kan kommunerne ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole.    Projekterne skal også have fokus på formidling og videndeling, så erfaringerne fra projektet kan komme andre til gode. Derfor skal kommunerne og skolerne som en del af projektet bidrage til en national åben skole dag, hvor de viser resultaterne fra projekterne frem for andre skoler og kommuner.    Kulturminister Bertel Haarder siger:  ”Jeg vil opfordre alle skoler til at bruge det lokale kultur- og foreningsliv. Ikke bare fordi, den åbne skole tilsiger det, men fordi der findes rigtig mange gode grunde til det, og det lokale kultur- og fritidsliv rummer ressourcer, som kan give undervisningen nye kvaliteter. Men der findes stadig både skoler og lokale aktører, som oplever det udfordrende at gennemføre udbytterige samarbejdsaktiviteter. Jeg ser derfor frem til, at vi med denne pulje og ikke mindst Åben Skole Dagen får sat fokus på videndelingen, og hvordan samarbejderne etableres.”    Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby siger: ”En stærk folkeskole er en lokal folkeskole. Det er en skole, der trækker på alle de kompetencer og den viden, der findes i nærheden - hvad enten det er på industrivirksomheden på den anden side af gaden eller på det lokalhistoriske museum inde i midtbyen. Puljen skal sikre, at kommunerne får støtte til at inddrage de forskellige fagprofessionelle kompetencer i skoledagen, så eleverne får varieret undervisning og motiveres af at lære på forskellige måder. Puljen skal også sikre vidensdeling gennem en national Åben Skole Dag, hvor erfaringerne med projekterne kan deles med andre skoler og kommuner”.   Puljen skal både understøtte de lokale samarbejder og give rum for national videndeling på tværs af kommuner, skoler og lokale aktører. Projekterne skal fokusere på at bruge den åbne skole til målrettet at styrke elevernes læring og trivsel, og derfor skal samarbejdet tage udgangspunkt i de fælles mål for elevernes læring.    Projekterne, der støttes, skal lade de lokale aktører spille en aktiv rolle i undervisningen. Desuden er der krav om 50 procent medfinansiering, og der lægges ved ansøgning vægt på muligheden for videreudvikling af samarbejderne.    Yderligere information om puljen og ansøgningsproces findes her

Mest Læste

Annonce