Politisk aftale om reform af de livsvarige ydelser

Politik

14/06/2012 13:15

Nick Allentoft

Med kulturminister Uffe Elbæk i spidsen har regeringen samt Venstre, Enhedslisten og De Konservative i dag indgået aftale om reform af de livsvarige ydelser.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”De livsvarige ydelser er som hædring af kunstnere, der har ydet en særlig indsats for dansk kunst, en vigtig del af kunststøtten. Med den aftale som regeringen nu har indgået med Venstre, Konservative og Enhedslisten,vil de livsvarige ydelser også være der fremover, men skifte navn til Statens Kunstfonds Hædersydelser. Med aftalen ændrer vi også fordelingen af ydelserne mellem kunstarterne, og skaber desuden en mere effektiv beslutningsproces for tildelingen af ydelserne. Aftalen er en fremtidssikring af denne vigtige del af kunststøtten, således at vi også fremover kan hædre nationens ypperste kunstnere.”

Aftalen betyder ud over navneskiftet en mere tidssvarende fordelingsprofil mellem kunstarterne for de i alt 275 ydelser. Endvidere betyder aftalen, at den såkaldte minimumsydelse ændres, sådan at denne ydelse ved fremtidige tildelinger sættes til 0 kr. De pågældende kunstnere vil fortsat figurere som modtagere af hædersydelserne ydelse, men vil først modtage penge, hvis deres indtægt falder væsentligt.

Aftalen betyder også, at der ikke fremover bliver tildelt ydelser til efterladte efter kunstnere. Endelig betyder aftalen en mere effektiv beslutningsproces for tildeling af livsvarige ydelser, hvor repræsentantskabet for Statens Kunstfond fremover vil kunne træffe endelige beslutninger om tildeling ydelser. De nævnte ændringer gælder fremadrettet – og vil blive indfaset på en sådan måde, at ingen af de nuværende modtagere af livsvarige ydelser stilles ringere.

Hent aftaleteksten (pdf)

Læs også: Bred politisk aftale om reform af kunststøttesystemet

Mest Læste

Annonce