Aftale om oprensning i Esbjerg Havn

Bæredygtighed

25/11/14 8:49

Suleman Haider

Der er indgået aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om at fjerne forurenet sand i Esbjerg Havn til gavn for både miljøet og havnen. Arbejdet går i gang allerede i 2015.

Tonsvis af forurenet sand bliver nu fjernet fra havnebassinet i Esbjerg Havn til gavn for både miljøet og havnen. Det er resultatet af, at Miljøministeriet, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn er blevet enige om en aftale om en samlet plan for oprensningen af forureningen i havnen.

Over tid bliver der med tidevandet ført sand ind i Esbjerg Havn. Tilbage i 2007 overgik forpligtigelsen til at rense sandet op til staten. Siden er der arbejdet på at finde en miljømæssig og økonomisk holdbar løsning i forhold til at få fjernet den del af sandet, som er blevet forurenet i havnen.

Med den aftale, der nu er enighed om, betaler staten omkring 260 mio. kroner for at få fjernet det forurenede sand. Parterne forpligter sig samtidig til at sikre en ren havn i 2025, og som led heri sikrer Esbjerg Kommune et effektivt tilsyn med virksomhederne i havnen.

- Med aftalen slipper vi af med det forurenede sand på en miljømæssig sikker måde, og samtidig genanvender vi en stor del af sandet i stedet for at smide det på lossepladsen. Det er en god løsning for miljøet, men det er samtidig også til gavn for udvidelsen af Esbjerg Havn, der får nye arealer til at leje ud til virksomheder, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Tilfredshed hos havnedirektør og borgmester
Løsningen er fundet i samarbejde med konsulentvirksomheden COWI og bliver kun gennemført, hvis alle miljøgodkendelser bliver givet. Både direktøren for Esbjerg Havn og byens borgmester er tilfredse med løsningen.

- Vi er rigtig glade for, at der nu er kommet en løsning, der kan håndtere oprensningen af havnen. Det giver en sikkerhed for driften af Esbjerg Havn, og det er vigtigt for havnens virke og langsigtede udvikling, siger direktør i Esbjerg Havn Ole Ingrisch.

- Der er ingen tvivl om, at Esbjerg Havn har rigtig stor betydning for byen. Det er en vigtig arbejdsplads for byen, og det er også i Esbjergs interesse, at der er fundet en løsning, siger borgmester i Esbjerg Johnny Søtrup.

Aftalen håndterer oprensningen af forurenet materiale fra Esbjerg Havn de næste 10 år, hvorefter havnen skal være ren. Udgiften til løsningen er omkring 260 mio. kroner, og de første 65 mio. kroner er afsat på finansloven for 2015, mens resten af pengene forventes afsat på finansloven for 2016.

Kystdirektoratet, der er en del af Miljøministeriet, skal nu sammen med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune i gang med at ansøge om de nødvendige tilladelser, ligesom der skal foretages en række miljøvurderinger af løsningen.

Arbejdet med oprensningen af havnen forventes at kunne begynde i 2015.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce