Restauranter med panoramaudsigt ud over den unikke danske natur eller arkitektoniske badehoteller tæt på vandet. Kun fantasien bør sætte grænser for de projekter ved Danmarks kyster, der skal være med til at vende den dårlige udvikling, hvor stadig færre turister vælger Danmark på trods af smukke kyster, en uberørt natur og et rigt fugle- og dyreliv.
Restauranter med panoramaudsigt ud over den unikke danske natur eller arkitektoniske badehoteller tæt på vandet. Kun fantasien bør sætte grænser for de projekter ved Danmarks kyster, der skal være med til at vende den dårlige udvikling, hvor stadig færre turister vælger Danmark på trods af smukke kyster, en uberørt natur og et rigt fugle- og dyreliv.

Brosbøl: Kystkommmuner skal tænke stort

Infrastruktur

18/9/14 9:17

Nick Allentoft

Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer nu alle kystkommuner i Danmark til at indsende visionære og ambitiøse projektansøgninger, der kan være med til at tiltrække flere turister.

Restauranter med panoramaudsigt ud over den unikke danske natur eller arkitektoniske badehoteller tæt på vandet. Kun fantasien bør sætte grænser for de projekter ved Danmarks kyster, der skal være med til at vende den dårlige udvikling, hvor stadig færre turister vælger Danmark på trods af smukke kyster, en uberørt natur og et rigt fugle- og dyreliv.

I de seneste ti år har antallet af udenlandske turister ved de danske kyster været i konstant tilbagegang. Den udvikling skal vendes, og derfor aftalte regeringen i juni måned med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti at lave en forsøgsordning, hvor ti projekter fra kyst- og naturkommuner kan få tilladelse til at bygge besøgscentre, kurbade, restauranter med panoramaudsigt, udsigtspunkter eller andre inspirerende og kreative projekter ved de danske kyster.

Nu er det muligt for kommunerne at sende projekter ind, og miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrer kystkommunerne til at tænke stort, hvis det skal lykkedes at skabe tiltag, der kan være med til at vende udviklingen.

-Jeg glæder mig meget til at se, hvad kommunerne kommer med af visionære forslag. Jeg håber, de finder på projekter, der imponerer os, for så vil det uden tvivl også være noget, som turisterne vil sætte pris på. Jeg ved, det kan lade sig gøre, for i både Sverige og Norge har man med succes lavet udsigtspunkter, naturobservatorier og andet, der lokker turisterne til for at opleve den smukke kystnatur. Det kan også lykkes i Danmark uden at det går ud over naturen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Miljøminister Kirsten Brosbøl, erhvervs- og vækstminister Henrik Sass-Larsen og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen sender nu et brev til kommunerne, hvor de opfordrer kystkommunerne til blive en del af forsøget.

Vigtigt at tænke stort
Potentialet for at udvikle turismen i kystkommunerne er stort, hvis kommunerne leverer det, som turisterne eftersøger. Og ifølge vækstplan for turisme vil turister både have uberørt, smuk natur, men også gode overnatningsmuligheder, topkvalitet indenfor gastronomi og et godt miks af aktiviteter.

-Vi kan i Danmark sagtens levere det, turisterne efterspørger, for vi har masser af gode, lokale råvarer, en natur, som er helt unik i Europa, og vi har hav og strand. Men vi har måske for få wow-oplevelser, hvor man virkelig bliver blæst omkuld. Så mit råd til kommunerne er, at de skal tænke stort, men også komme med ansøgninger, der tager hensyn til den omkringliggende natur, siger Kirsten Brosbøl.

Det er desuden et krav, at projekterne skal opføres i tilknytning til øvrige turistmæssige aktiviteter for at sikre størst mulig synergi og samspil og understøtte en samlet udvikling i området.

Der kan gives dispensation fra planlovens regler om kystnærhedszonen og naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse og klitfredning. Andre regler i planloven og lovgivningen i øvrigt skal fortsat følges.

Der bliver to ansøgningsrunder. Fristen for første ansøgningsrunde er den 15. januar 2015. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Annonce