Danmarks nye vandtestcenter er valgt

15/05/2013 12:53

Miljøministeriet

Et spritnyt mobilt testanlæg og en samlet indgang til danske testfaciliteter skal fremover understøtte eksporten af dansk vandteknologi. Danmarks nationale testcenter for vandteknologi er fundet. Og det kommer ikke til at ligge bare ét sted. Det nye testcenter vil være et netværk af allerede eksisterende faciliteter suppleret med et nyt mobilt testanlæg.

- Vandteknologivirksomhederne har længe savnet bedre muligheder for at teste deres ideer af, så de kan udvikle nye produkter. Samtidig var det et krav fra mange, at testfaciliteterne skulle ligge i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nu får de en let indgang til at få afprøvet og udviklet deres teknologier - en slags mini-Østerild blot for vand, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Det er et konsortium med COWI og Teknologisk Institut som projektledere og med både forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder og kommuner som partnere, der har vundet udbuddet om testcenteret.

Viden vigtigere end mursten
En vigtig del af det nye nationale testcenter for vandteknologi og klimatilpasning bliver et sekretariat i Region Midtjylland, hvor virksomheder kan henvende sig og få rådgivning om, hvor og hvordan holdbarheden i deres ide kan testes.

Når en virksomhed har henvendt sig til sekretariatet vil det kunne hjælpe med enten at få en forskningsinstitution til at vurdere ideen eller finde de rette testfaciliteter til at teste et produkt. Nogle vil komme direkte fra kælderen med en helt ny ide, mens andre kommer med et næsten færdigt produkt, som har brug for test, så de kan dokumentere produktets effektivitet overfor kunderne.

- Vi skal ikke bruge alle pengene på mursten, når der allerede findes nogle faciliteter rundt om i landet. Det handler om at få det maksimale ud af den viden, som blandt andet findes på Københavns, Aarhus og Aalborg Universitet, der også deltager i projektet, siger Pia Olsen Dyhr.

Naturstyrelsen har bevilget et engangsbeløb på 5,5 mio. kroner til oprettelsen af testcenteret, som herefter skal drives selvstændigt. Virksomheder skal mod betaling kunne bruge anlægget til at teste løsninger inden for grundvand, spildevand og overfladevand.

- Det er imponerende projekter, der er blevet sendt ind, og det er tydeligt at se, at der virkelig er kommet et stort fokus på udviklings- og eksportmulighederne inden for vandteknologi. Det er meget positivt, for vi ved, der er meget at hente på eksportfronten, siger Pia Olsen Dyhr.

Det nye nationale testcenter for vandteknologi og klimatilpasning går i gang med arbejdet inden sommer. Testcenteret er virkeliggørelsen af en af anbefalingerne fra vækstteamet for Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger, der kom med sine anbefalinger i efteråret.

Mest Læste

Annonce