Eksport af vandteknologi skal fordobles senest i 2025

Politik

23/03/2015 15:35

Suleman Haider

En samlet vandbranche og miljøminister Kirsten Brosbøl er blevet enige om ny vision for eksport af vandteknologi: Den skal være fordoblet senest i 2025. Potentielt vil det kunne skabe 3-4.000 danske arbejdspladser.

Danske virksomheder har løsninger i verdensklasse, når det kommer til pumper, ventiler og andre former for vandteknologi, der for eksempel kan rense forurenet vand eller minimere vandspild. Og globalt set vokser markedet for vandteknologi med stor hastighed. Alligevel taber Danmark markedsandele. For at sætte yderligere skub i eksporten har miljøminister Kirsten Brosbøl og DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi samlet 40 organisationer og erhvervsledere fra blandt andet Grundfos, Danfoss, Krüger, Rambøll og forsyningssektoren om en fælles vision.

Et af hovedmålene i visionen er, at eksporten af vandteknologi skal være fordoblet senest i 2025 og en række konkrete handlingsplaner for, hvordan eksporten kan styrkes. Det vil potentielt kunne skabe 3-4.000 danske arbejdspladser.

 - Vand kan blive det nye vind for Danmark. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver, vi lever op til de ønsker, som eksportmarkederne har, og tænker i nye samarbejder. Jeg er yderst tilfreds med, at vi nu har planer for, hvordan Danmark igen kommer helt frem i feltet, når det gælder eksport af vandteknologi. Og så er jeg ikke mindst tilfreds med, at branchen har taget ejerskab til planen, og det ikke bare bliver en hensigtserklæring, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

 I dag har Danmark cirka en halv procent af verdensmarkedet for vandteknologiske løsninger, og i 2013 var eksporten af dansk vandteknologi 15,1 mia. kroner.

 Grundstenene til den fælles vision om at øge eksporten blev lagt på et vandtopmøde i Industriens Hus i februar, hvor miljøministeren sammen med DI, DANVA og Dansk Miljøteknologi havde samlet branchen.

 - Eksportsucces såvel på de nære europæiske og på de globale markeder kræver, at vi i Danmark har fokus på innovation og udvikling. Efterspørgsel efter nye effektive metoder og teknologier i Danmark skal være til glæde for de danske vandforbrugere. Det kan skabe grobunden for fremtidens eksport,siger direktør Tine Roed fra Dansk Industri.

 - Der er et uudnyttet potentiale i vandbranchen i forhold til at foretage teknologispring. Vi skal accelerere udviklingen og målrette vores samarbejde endnu mere. Vandselskaberne fungerer som referenceværker og udstillingsvinduer for udenlandske kunder. De er samtidig laboratorier gennem samarbejder med producenter og rådgivere om at udvikle nye løsninger. Men vi har i vandbranchen behov for at sætte ekstra fart på teknologiudviklingen og samtidig udpege konceptmodeller, der mere effektivt kan skabe fremskridt, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

 - Hvis vandselskaberne satser på innovation, energiproducerende og CO2-neutrale renseanlæg og helt overordnet på kvalitet, holdbarhed og miljø i deres produktion og materialer, kan det skabe rigtig mange nye eksportbaserede arbejdspladser i de private virksomheder i vandbranchen.

Helt afgørende er det at finde og udvikle de rigtige modeller for innovation og udvikling i branchen, så vandselskaberne kan drives miljørigtigt og effektivt til gavn for kunderne og samfundet, og så der udvikles nye løsninger og teknologier, som kan danne basis for øget eksport fra de private virksomheder, siger direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen.

Mest Læste

Annonce