Finanslov sikrer tusindvis af billigere boliger

Velfærd

13/11/2014 13:02

Suleman Haider

Tusindvis af nye, billigere boliger i de store danske byer, som er til at betale for helt almindelige lønmodtagere. Det er resultatet af regeringens nye finanslovsaftale med SF og Enhedslisten.

Når der bliver bygget nye lejligheder på havnefronterne eller i nye bydele rundt omkring i de store danske byer, kan kommunerne fremover kræve, at hver fjerde bolig er en almen bolig. Samtidig bliver der mulighed for at yde ekstralån på 500 mio. kroner, så boligen bliver til at betale for specialarbejderen, politibetjenten og skolelæreren.

Det er resultatet af regeringens finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten, der ændrer planloven og almenboligloven. Formålet er at få en mere blandet sammensætning af forskellige typer boliger i de store danske byer, der i disse år får markant flere nye beboere, men som samtidig oplever prisstigninger på boliger.

- Det er historisk, at kommunerne nu kan bestemme, at almene boligselskaber i de store byer skal have mulighed for at bygge nye boliger, som også er til at betale for helt almindelige lønmodtagere. Med denne aftale sørger regeringen for, at det ikke kun er forbeholdt de rigeste danskere at bo i vores byer, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Hvis vi skal bevare sammenhængskraften i vores store byer, så er det helt afgørende, at der er boliger til alle grupper. Den ekstra støtte, vi nu giver til byggeri af almene boliger, vil allerede nu skabe muligheder for, at helt almindelige mennesker kan bo i de områder, der nu er under udbygning. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu giver kommunerne de muligheder, de har bedt om, og jeg håber, de vil gribe chancen og sikre fællesskabet i byen også i fremtiden, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Det har længe været et ønske fra landets store kommuner at kunne stille krav om flere almene boliger i nye kvarterer og bygge flere almene boliger i de områder, som er under udbygning. Samlet set skønnes det, at der med ændringerne kan opføres omkring 6.600 almene boliger i København.

Ændringen i planloven vil gælde områder i byerne, som kommunerne enten ikke har lokalplanlagt for boliger, eller områder der har været udlagt til blandet bolig og erhverv. Her kan kommunerne fremover stille krav om, at 25 procent af boligerne skal være almene.

 

Mest Læste

Annonce