Planlovsændring skal give vækst og liv i landdistrikter og beskytte vores kyster

04/10/2012 13:40

Miljøministeriet

Miljøminister Ida Auken og by, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen fremlægger nu en plan, der vil skabe bedre muligheder for vækst og udvikling i landdistrikterne, og som samtidig beskytter vores landskaber og kyster mod tilfældigt byggeri.

- Vi vil åbne op for, at alle kommuner kan komme deres udsatte landdistrikter til hjælp, skabe muligheder og vækst. Derfor rydder vi op i den tidligere regerings bureaukratiske særregler og sætter fællesskabet og de fælles værdier i centrum med en forenkling af planloven, siger miljøminister Ida Auken.

Læs også: L&F: Myndighederne fejltolker data

Med forslaget får kommunerne mulighed for at give tilladelse til mere erhverv og bebyggelse på en række områder, hvor regler i dag står i vejen for en sund udvikling. Det kan for eksempel være et ønske om at indrette boliger i en gammel skole eller produktionsvirksomhed i et nedlagt mejeri.

- Vores store udfordring er at skabe vækst i landdistrikterne. Derfor foreslår regeringen, at alle kommuner med vanskeligt stillede landdistrikter nu får mulighed for at give tilladelse til byggeri af helårsboliger i nærheden af mindre bysamfund på landet. Kommunerne vil også få mulighed for at udnytte alle overflødiggjorte bygninger til helårsboliger og erhverv - selvfølgelig under forudsætning af, at der tages hensyn til naturen, miljøet og naboerne, siger by, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen.

Det vil være en betingelse, at kommunerne ud fra kriterier såsom faldende beskæftigelse eller nedgang i antallet af husstande i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der kan gives tilladelse.

I forhold til detailhandelen vil de to ministre også ændre lovgivningen, så bl.a. kommuner med mellemstore byer ikke længere kan tillade opførelsen af store udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 som for eksempel byggemarkeder eller møbelbutikker. Det sker for at bevare levende bymidter.

Den tidligere regering gav med en ændring af planloven lempelser for 29 udvalgte kommuner i yderområderne. De 29 kommuner fik blandt andet mulighed for at bygge i kystnærhedszonen, som strækker sig fra kysten og 3.000 meter ind i landet, uden krav om en særlig begrundelse. Den ændring bliver fjernet, så der igen kun kan bygges, hvis der er særlige forhold, der taler for det.

- Vi mener, at ubebyggede kyster har en stor værdi for danskerne. Og de er grundlaget for at kunne skabe vækst i turismen - især i landdistrikterne. Derfor skal vi passe på dem, og det gør vi nu igen, siger Ida Auken.

Lovforslaget om ændring af planloven forventes fremsat i februar 2013.

Mest Læste

Annonce