Vandplanernes status er afklaret

17/01/2013 11:48

Miljøministeriet

Miljøministeren og Fødevareministeren har nu afklaret, hvordan man skal håndtere nogle afledte effekter af, at vandplanerne er blevet kendt ugyldige. Landmænd skal først dyrke miljøafgrøder på 140.000 ha i dyrkningssæsonen 2014/15. Men randzonerne skal overholdes, og vådområdeprojekter og vandløbsrestaureringer kan fortsætte.

Det har miljøminister Ida Auken og fødevareminister Mette Gjerskov nu fastslået som følge af, at Natur- og Miljøklagenævnet sidste år erklærede de statslige vandplaner ugyldige på grund af en for kort supplerende høringsperiode. Der har siden været en del usikkerhed om, hvordan nævnets afgørelse ville påvirke andre miljøtiltag, og det er noget af den usikkerhed, ministrene nu kommer i møde.

-Det er godt for miljøet, at de fleste miljøforbedringer kan fortsætte, selv om vandplanerne midlertidigt er ugyldige. Naturen kan ikke vente med at få det bedre, og med dagens beslutninger sikrer vi, at situationen med vandplanerne ikke forsinker de fastlagte miljøtiltag mere end højst nødvendigt, siger miljøminister Ida Auken.

Når dyrkning af miljøafgrøder på 140.000 ha må udskydes, skyldes det, at de juridisk er bundet op på vandplanerne, og da de er ugyldige, er der ikke længere juridisk grundlag for at indføre dem.

Når randzonerne stadig gælder, skyldes det, at de er indført af Folketinget ved lov. Randzonerne skal bl.a. bidrage til et renere vandmiljø, men de er ikke juridisk forbundne eller afhængige af vandplanerne.

Når vådområdeprojekter til reduktion af kvælstof kan fortsætte, skyldes det, at de ikke forudsætter vedtagne vandplaner. For at de kan fortsætte, kræver det dog, at visse bekendtgørelser ændres. Det er Naturstyrelsen og Naturerhvervsstyrelsen i gang med. De forventes klar midt i februar.

Også vandløbsrestaurering kan fortsætte, men det kræver tillige en ændring af bekendtgørelser. Så snart de er på plads, kan projekterne komme i gang.

Vandløbsvedligeholdelsen er ikke gået i gang endnu, og det udsættes, indtil der er gyldige vandplaner. 

Mest Læste

Annonce