Miljøminister Kirsten Brosbøl vil nu se på, hvordan reglerne kan ændres.

Vandsektorloven får kritik i ny evaluering

Bæredygtighed

21/03/2014 11:12

Freja Eriksen

En gennemgang af vandsektorloven viser, at den er for tung og bureaukratisk. Samtidig kan der spares penge ved at stille ambitiøse krav, gøre lovgivningen mere fleksibel og sammenlægge vandselskaber.

Mere fleksible regler og større forsyningsselskaber. Det vil være med til at gøre danskernes vandforsyning og spildevandshåndtering mere effektiv uden at gå på kompromis med den høje kvalitet af drikkevand og spildevand. Samtidig kan det give lavere priser for forbrugerne. Det er en af konklusionerne i den evaluering af vandsektorloven, miljøminister Kirsten Brosbøl i dag offentliggør.

I dag er vandselskabernes samlede omsætning ca. 14 mia. kroner. Evalueringen viser, at der samlet set kan effektiviseres for op i mod 1.3 mia. kroner på driftsomkostningerne alene, hvis vandselskaberne får en mere fleksibel regulering og bliver mødt af krav om lavere priser. Derudover vil der kunne hentes yderligere besparelser, hvis der sker en større sammenlægning af vandselskaberne.

- Vandselskaberne løser en stor og vigtig opgave. Det gælder for eksempel klimatilpasning, beskyttelse af vores vandløb og ikke mindst, at vi hele tiden har rent drikkevand i hanerne. Jeg er meget optaget af, at danskerne og virksomhederne får mest mulig ud af de penge, de betaler for vand, uden at gå på kompromis med miljø og kvalitet. Derfor vil jeg nu se på, hvordan vi kan ændre reglerne, siger miljøminister Kirsten Brosbøl. 

Vandsektorloven trådte i kraft i 2009, og nu har Naturstyrelsen fået revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte m.fl. til at levere et samlet overblik over fordele og ulemper ved den gældende lov.

Skridt i den rigtige retning

Selvom evalueringen viser, at vandsektorloven kunne være indrettet langt mere hensigtsmæssigt, konkluderer den, at loven har været et skridt i den rigtige retning.

Vandsektorloven har medført, at vandselskaberne er blevet udskilt i selvstændige selskaber, og der er skabt en fornuftig adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og forsyningernes driftsrolle. Det har været en fordel, at drift og myndighed er blevet adskilt, konkluderer evalueringen.

Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance. Miljøministeren vil senere på foråret drøfte med forligskredsen, hvordan evalueringen skal bruges.

Læs evaluering af Vandsektorloven

Mest Læste

Annonce