Ny finanslovaftale: 6,5 milliarder kroner til sundhed

Velfærd

11/11/2014 22:21

Nick Allentoft

Regeringen har i dag forhandlet en delaftale om finansloven for 2015 på plads med SF og Enhedslisten, der betyder, at sundhedsområdet får tilført et større milliardbeløb de kommende fire år.

Sundhedsområdet får et markant økonomisk løft. Det ligger fast efter, at SR-regeringen i dag har indgået en delaftale om finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten. Og sundhedsministeren er rigtig godt tilfreds med, at det er lykkedes at lande en aftale, der sikrer et stærkt offentligt sundhedsvæsen:

"Med den her aftale kan vi realisere den mest ambitiøse plan for Danmarks sundhedsvæsen i mange år. Vi sætter 6,5 milliarder kroner af for blandt andet at sikre, at kræftsyge og patienter med diabetes, KOL og andre kroniske sygdomme kan få en god og effektiv behandling", siger sundhedsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

"I regeringen er vi dedikerede til at sikre et fælles sundhedsvæsen, der er stærkt og solidarisk. Og med aftalen viser vi, at den her regering og de partier, der står bag, er parate til at finde de penge, der skal til, så vi kan bekæmpe den stigende ulighed i sundhed og sikre, at syge danskere også i fremtiden kan blive behandlet uden at skulle have penge op af lommen."

I finanslovsaftalen er der bl.a. øremærket 1,1 milliarder kroner til at styrke kræftbehandlingen, så flere kan overleve en kræftsygdom. Regeringen har en målsætning om, at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter, de har fået en kræftdiagnose. Og for at indfri målsætningen skal lægerne hurtigere opdage kræftsygdomme og eksempelvis kunne henvise patienter med uklare symptomer direkte til undersøgelser på sygehusene. 

Der er også sat 1,5 milliarder kroner af til en styrke indsats over for patienter med diabetes, KOL og andre kroniske sygdomme. De kommer ofte sent i behandling for deres sygdom, og det svækker deres helbred og kan også betyde, at de dør tidligere, end de ville have gjort, hvis de var kommet i behandling hurtigere. Derfor skal lægerne for eksempel ved hjælp af målrettede sundhedstjek blive bedre til at opspore patienter med kroniske sygdomme, så de kan komme i den rette behandling og få flere gode leveår.

Ud over de 5 milliarder kroner, som skal finansiere initiativerne i regeringens sundhedsstrategi 'Jo før – jo bedre', er der sat 1,5 milliarder kroner af til andre initiativer på sundhedsområdet.

Pengene skal bl.a. gå til at styrke indsatsen over for ældre medicinske patienter. Det skal konkret ske ved at øge kapaciteten på de medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, så der eksempelvis kan ansættes mere sundhedspersonale. Og ved at styrke forebyggelsesindsatsen i kommunerne, så borgerne kan få bedre pleje og behandling i eget hjem.

Fakta: Så mange penge er der sat af til sundhed
Af finanslovsaftalen fremgår det, at der samlet set er afsat 6,5 milliarder kr. til sundhed i perioden 2015-2018:

 • Sundhedsstrategi: 5 milliarder kr. – herunder:
 • 1,5 milliarder kr. til patienter med kroniske sygdomme
 • 1,1 milliarder kr. til bedre kræftbehandling
 • 1,1 milliarder kr. til bedre kvalitet i sundhedsvæsnet via synlighed og åbenhed om resultater
 • 1 milliarder kr. til styrkelse af de praktiserende læger, som hurtigere skal opdage kræft og kroniske sygdomme
 • 300 millioner kr. til bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende
   
 • Styrket indsats over for ældre medicinske patienter: 725 millioner kr.
 • Styrket tidlig indsats – herunder styrket sundhedspleje for sårbare familier og kvalitetsløft på fødeafdelingerne: 435 millioner kr.
 • En ekstra forebyggelsesindsats: 249 millioner kr.
 • Sikring af medicintilskud til kronisk syge: 66 millioner kr.

Mest Læste

Annonce