Psykiatrien får flere bæltefri afdelinger

Velfærd

02/10/2014 17:23

Suleman Haider

Psykiatriske afdelinger i de fem regioner modtager 70 millioner kroner til forsøg med bæltefri afdelinger. Den fysiske tvang i psykiatrien skal nedbringes.

Patienter med psykiske lidelser oplever for meget tvang. Sidste år blev mere end 6.000 af de cirka 27.000 patienter, der var indlagt på de psykiatriske afdelinger, udsat for tvang. Det svarer til lidt mere end 22 procent.

Brugen af tvang skal så vidt muligt undgås, og tvang skal kun bruges som absolut sidste udvej, hvis det står til regeringen.

Derfor er der afsat 73,6 millioner kroner fra satspuljeaftalen 2014-2017 til forsøg med bæltefri afdelinger. Formålet er at give de psykiatriske afdelinger erfaringer med vedvarende afskaffelse af behovet for fysisk tvang.

Og det er vigtigt, at mennesker med psykiske lidelser oplever meget mindre tvang, mener sundhedsministeren:

”Det handler for mig og regeringen helt grundlæggende om en kulturændring – om at vi ser på mennesker med psykiske lidelser som ligeværdige medborgere. Med bæltefri afdelinger, er vi et skridt i den rigtige retning, ”siger Nick Hækkerup.

I alt er der blevet udmøntet 70 millioner kroner til seks projekter, som er placeret ude i alle fem regioner. To af projekterne kører i Region Hovedstaden. Projekterne fokuserer især på mere personale på afdelingerne, men også at remme- og bæltefikseringer bliver erstattet af for eksempel kognitiv miljøterapi, aktiviteter og involvering af pårørende.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af projekterne, at reduktionen i den fysiske tvang ikke betyder, at anvendelsen af andre former for tvang eller medicin stiger. Derfor går resten af pengene til, at Sundhedsstyrelsen kan udarbejde en effektevaluering, samt til administration.

Fakta: Hvem får penge fra satspuljen?

 • Region Nordjylland får tildelt cirka 12 mio. kr. til at etablere et bæltefrit afsnit på et Akut Intensivt Voksenafsnit, uden det resulterer i andre former for tvang eller et øget forbrug af antipsykotisk eller beroligende medicin. Målgruppen for projektet er kendetegnet ved patienter med diagnoser som skizofreni, bipolær sindslidelse og periodisk depression.
   
 • Region Midtjylland får tildelt cirka 14 mio. kr. til at etablere et bæltefrit afsnit på et skærmet sengeafsnit samt at reducere anvendelse af tvangsfiksering i afdelingens øvrige sengeafsnit. Målgruppen for projektet er kendetegnet ved patienter med skizofreni og psykoser mv.
   
 • Region Syddanmark får tildelt cirka 13 mio. kr. til at etablere et bæltefrit afsnit samt at reducere anvendelse af andre former for tvangsanvendelse generelt. Målgruppen for projektet er patienter med alle indlæggelseskrævende psykiatriske problemstillinger.
   
 • Region Sjælland får tildelt cirka 10 mio. kr. til at etablere et bæltefrit afsnit samt at reducere anvendelse af tvangsfiksering på et nuværende intensivt afsnit. Målgruppen for projektet er kendetegnet ved patienter med psykotiske lidelser, herunder skizofreni mv.
   
 • Region Hovedstaden får tildelt cirka 9,5 mio. kr. til at etablere to bæltefrie afsnit. De to afsnit varierer i forhold til normering, så det bliver muligt at undersøge, hvilken effekt øget patient/personale ratio har i forhold til nedbringelsen af tvang. Målgruppen for projektet er voksne mennesker, hvoraf over halvdelen har en psykosediagnose.
   
 • Region Hovedstaden får tildelt cirka 11. mio. kr. til at etablere bæltefrie afsnit på 3 intensive afsnit. Målgruppen for projektet er patienter med skizofreni, psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af alkohol og euforiserende stoffer, bipolare affektive sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.

 

Mest Læste

Annonce