”Det skal være sådan i Danmark, at alle har lige gode muligheder for at leve et godt og langt liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi investerer i vores offentlige sundhedsvæsen og sætter os en række ambitiøse mål, som vi er parate til at blive målt på”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.
”Det skal være sådan i Danmark, at alle har lige gode muligheder for at leve et godt og langt liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi investerer i vores offentlige sundhedsvæsen og sætter os en række ambitiøse mål, som vi er parate til at blive målt på”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Regeringen vil investere 5 milliarder kroner i bedre sundhed

Velfærd

21/8/14 9:50

Nick Allentoft

Med et større milliardbeløb vil regeringen styrke sundhedsvæsnet, så patienterne kan få bedre behandling. Det fremgår af en ambitiøs sundhedsstrategi, som sundhedsminister Nick Hækkerup har præsenteret i dag.

Flere danskere skal overleve en kræftsygdom, kroniske sygdomme skal opdages tidligere, de praktiserende læger skal styrkes, patienterne skal inddrages mere i egen behandling, og kvaliteten i sundhedsvæsnet skal løftes.

Det er hovedoverskrifterne i regeringens sundhedsstrategi ’Jo før – jo bedre’, som statsminister Helle Thorning-Schmidt og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager sammen med sundhedsminister Nick Hækkerup i dag har offentliggjort på et pressemøde.

Med strategien er regeringen parat til at investere 5 milliarder kroner i danskernes sundhed over de næste fire år, og det overordnede mål er, at alle danskere skal have den bedste behandling i sundhedsvæsnet.

”Det skal være sådan i Danmark, at alle har lige gode muligheder for at leve et godt og langt liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi investerer i vores offentlige sundhedsvæsen og sætter os en række ambitiøse mål, som vi er parate til at blive målt på”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

          Læs også: Skæv balance i sundhedsudspil

I sundhedsstrategien opstiller regeringen mål frem mod 2025 for patienter med kræft og kroniske sygdomme.

På kræftområdet er målsætningen, at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter, de har fået en kræftdiagnose. I dag er det godt halvdelen, der lever fem år eller mere.

Og for patienter med kroniske sygdomme er målene at reducere antallet af akutte indlæggelser og andelen af genindlæggelser af KOL- og diabetes-patienter med 20 procent. Det svarer til 6.000 færre akutte indlæggelser på sygehusene. 

Læs ’Jo før – jo bedre – tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår’ (PDF)

Annonce