Foto: Trine Søndergaard

Ny rapport: Det lokale demokrati er udfordret

Politik

18/09/2013 14:04

Freja Eriksen

Kommunalpolitik er en holdsport. Derfor skal nye spilleregler for det politiske arbejde mellem borgmestre og menige kommunalbestyrelsesmedlemmer sikre en bedre magtbalance i kommunalpolitik. Og et nyt udvalg skal se på, om høringsreglerne i tilstrækkelig grad sikrer, at borgerne reelt bliver inddraget i lokalpolitik. Sådan lyder et par af anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i december bad tage temperaturen på det lokale demokrati.

Det lokale demokrati er udfordret. Men både blandt borgere og lokalpolitikere er der en vilje til at styrke det lokale demokrati.

Sådan lyder kort opsummeret konklusionen fra den arbejdsgruppe, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i december sidste år bad tage temperaturen på det lokale demokrati. Nu er arbejdsgruppens afsluttende rapport offentliggjort.

Rapporten rummer 18 anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati kan styrkes – bl.a.:

  • Regeringen skal nedsætte et udvalg, der kan give de lovfastsatte høringsregler et serviceeftersyn. Målet er at sikre, at høringsreglerne opfylder intentionen med dem: Nemlig, at borgerne kan blive reelt inddraget i lokalpolitikernes beslutninger.
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet skal sammen med KL udarbejde en vejledning for, hvordan borgmestre og menige kommunalbestyrelsesmedlemmer kan aftale spilleregler for det politiske arbejde. Målet er bl.a. at undgå, at borgmestrene sidder for egenhændigt på adgangen til informationer fra embedsværket.
  • Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil opfordre KL, borgmestre og kommunalpolitikere til, at nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer tænker i strategisk politisk lederskab. Målet er at ruste dem bedre til at bruge mere tid på at udvikle politik og mindre tid på sagsbehandling.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

”Borgerne vil gerne kommunalpolitik – men på betingelse af, at de har mulighed for at få reel indflydelse. Rapporten tyder på, at kommunalpolitik mange steder er kommet til at handle om økonomi alene, og at det er blevet noget, der ofte foregår bag lukkede døre. Hvis vi skal styrke lokaldemokratiet, skal de kommunalbestyrelser, vi skal vælge nu til november, tiltage sig en større rolle. De kan tilrettelægge arbejdet på nye måder, så der er tid til at udvikle politik og tid til reelt at inddrage borgerne.”

Kommunalordfører for Socialdemokraterne Simon Kollerup siger:

”Vi står med en historisk stor udfordring for vores lokaldemokrati. De unge stemmer ikke. Valgdeltagelsen ved sidste kommunalvalg var den laveste i 35 år! Den udfordring skal vi løse i fællesskab. Unge kalder på mere oplysning og på at blive reelt inddraget i beslutninger, som vedrører dem. De unge gør sådan, som deres mødre og deres venner gør. Så husk at tage dine venner og naboens barn med til valgstedet og fortæl unge om, hvorfor kommunalpolitik også kommer dem ved. Vi har et fælles ansvar”

Kommunalordfører for SF Pernille Vigsø Bagge siger:

”Alle stemmer er lige meget værd. Demokratiet virker kun, hvis mindretallets stemmer også er ude at arbejde. Flere steder oplever kommunalbestyrelsesmedlemmer, at borgmesterstyret er blevet endnu stærkere efter kommunalreformen. Jeg håber, rapporten vil inspirere de nye borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, så vi sikrer en bedre balance i det lokale politiske arbejde.”

Kommunalordfører for Radikale Venstre Marlene Borst Hansen siger:

”Flere og flere melder sig som frivillige, og der er et stærkt engagement i foreningerne og i mange mindre lokalsamfund. Det kan kommunalpolitikerne bruge til at styrke det lokale fællesskab i kommunen. Men det kræver, at lokalpolitikerne ændrer deres vaner, tænker i nye baner og bliver bedre til at anerkende de kræfter, for eksempel ved at involvere foreningerne i politiske beslutningsprocesser og ved at give de frivillige bedre plads til at udfolde deres ideer.”

 

Kort om demokratiprojektet

  • I december sidste år udpegede økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager tidligere departementschef Marianne Thyrring til at stå i spidsen for arbejdet med at tage temperaturen på det lokale demokrati.
  • Anledningen til demokratiprojektet var en faldende valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalg, som i 2009 var nede på 66 procent – det laveste i 35 år. Samtidig har flere undersøgelser peget på, at borgerne oplever, der er blevet større afstand mellem dem og deres lokalpolitikere.
  • Demokratiprojektet består kort fortalt af en rundtur til 17 kommuner og en spørgeskemaundersøgelse, som forsknings- og evalueringsinstituttet KORA har gennemført for ministeriet.
  • Formålet er at sætte spot på det lokale demokrati frem til kommunalvalget i november. og at give kommunerne inspiration til, hvordan de bliver bedre til at inddrage borgerne.

 

Mest Læste

Annonce