Skatteministeren: Ny organisering løser ikke alt

Politik

13/06/2017 14:01

Nick Allentoft

Mens vi bygger om, er det vigtigt, at enhver simpel fejl – for der vil blive begået fejl – ikke bliver gjort til en ny skandale. Lad os få de rette proportioner i debatten og give det nye skattevæsen en fair chance for at bevise sig selv, skriver Karsten Lauritzen i forordet til den omfattende plan for det ny Skat.
Siden jeg for snart to år siden satte mig i stolen som skatteminister – og flere års gamle problemsager kort efter kulminerede – har det stået klart, at vi med organisationen SKAT står med nogle helt grundlæggende udfordringer.

Skandalerne i Skat

Læs meget mere om skandalerne og planerne med Skat på tema-siden her. 

Det er udfordringer, som regeringen lige siden har arbejdet målrettet på at løse. I dag tager vi endnu et meget afgørende skridt for at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet.

SKAT håndterer hver dag rigtig mange opgaver – også for mange. SKAT har til opgave at vurdere værdien af boliger.    At kontrollere toldvarer langs grænsen.  At inddrive skyldneres gæld til det offentlige. At registrere de biler, der kører på vores veje. Og alt mulig andet.    Det er opgaver, vi forventer, at SKAT løser hurtigt, effektivt og uden problemer. Det gør SKAT også på mange områder. Men på områder som inddrivelse, ejendomsvurderinger og udbytteskat har SKAT ikke løst opgaven tilfredsstillende, og det har været med til at undergrave tilliden.   De seneste år har desuden vist, at den samlede konstruktion er blevet for stor. Organisationen for kompleks. Ansvars- og ledelsesstrukturen for uigennemskuelig. Og SKAT har været underlagt hårde effektiviseringskrav.   SKAT ophører med at eksistere pr. 1. juli 2018 og erstattes af syv specialiserede styrelser. Styrelser, der får ansvar for hver deres opgaver.    Tre eksempler:  En ny gældsstyrelse skal inddrive skyldneres gæld til det offentlige.  Vurderingsstyrelsen får ansvar for vurderinger af ejendomme og grunde.  Motorstyrelsen skal sikre korrekt beregning af bilafgifter og registrering af køretøjer.

Vi skal have fagligt stærke styrelser, som er tæt på kerneopgaverne, og som påtager sig et klart ansvar for de opgaver, der løses. Styrelser, hvor medarbejderne – også fysisk – arbejder tættere sammen med kollegaer med samme type af opgaver. 

Kort sagt styrelser, der løser opgaverne hurtigt og effektivt – og med den kvalitet, som danskerne har krav på.   Tilbage i september 2015 præsenterede jeg kriseplanen ’SKAT ud af krisen’. Knap et år senere investeringsplanen ’Et nyt skattevæsen’, hvor vi afsatte 7 mia. kr. ekstra til skattevæsenet. I dag fremlægger jeg så den plan, der bygger videre på investeringerne og udruller fremtidens skatteforvaltning.   En ny organisering løser ikke alt.    Ombygningen vil tage tid. Og mens vi bygger om, er det vigtigt, at enhver simpel fejl – for der vil blive begået fejl – ikke bliver gjort til en ny skandale. Lad os få de rette proportioner i debatten og give det nye skattevæsen en fair chance for at bevise sig selv. Vi har store forhåbninger til – og tro på – at vi nu igen kan se frem til et skattevæsen, der fortjener danskernes tillid.  

Mest Læste

Annonce