6,7 mio. kr. til etablering af syv nye frivilligcentre

04/02/2013 10:05

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup tildeler sammen med satspuljepartierne 6,7 mio. kr. til etablering af nye frivilligcentre i syv kommuner. De nye frivilligcentre skal være samlingspunkt for de frivillige foreninger i lokalområderne.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og satspuljepartierne tildeler 6,7 mio. kr. til etablering af syv nye frivilligcentre. De nye frivilligcentre skal skabe endnu bedre muligheder for de borgere, der gerne vil udføre frivilligt arbejde, og frivilligcentrene skal være samlingspunkt for de frivillige foreninger i lokalområderne.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Frivilligt arbejde er en værdifuld ressource i vores samfund, og frivilligcentrene er med til at udvikle det frivillige arbejde og gøre det mere synligt. Og på den måde bliver flere mennesker forhåbentlig inspireret til at deltage i frivilligt arbejde. Frivilligcentrene udvikler også det lokale foreningsliv og skaber samarbejde mellem foreninger og virksomheder til gavn for f.eks. psykisk sårbare mennesker. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan støtte etableringen af syv nye centre.”

De syv kommuner der modtager støtte til etablering af et frivilligcenter er Langeland, Greve, Mariagerfjord, Skive, Kerteminde, Sorø og Slagelse kommune. Med etableringen af de syv nye frivilligcentre vil i alt 54 kommuner have et frivilligcenter.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner skal have et frivilligcenter, så borgerne får en direkte indgang til foreningslivet og et større kendskab til frivilligt arbejde. På den måde vil det blive nemmere for interesserede at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.

Oprettelsen af de syv nye frivilligcentre sker med afsæt i satspuljeaftalen for 2010, der sikrede en permanent grundfinansiering af allerede eksisterende frivilligcentre og økonomisk støtte til at etablere nye frivilligcentre.

En vigtig forudsætning for Social- og Integrationsministeriets støtte til frivilligcentre er, at kommunalbestyrelsen prioriterer og støtter etableringen af et frivilligcenter. For at opnå støtte kræves det, at de enkelte kommuner forpligter sig til at støtte centrene økonomisk på lige fod med staten.

Mest Læste

Annonce