Flere underretninger om mistrivsel hos børn stiller krav til kommunerne

Velfærd

24/06/2013 10:19

Social -og Integrationsministeriet

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser en markant stigning i antallet af underretninger om mistrivsel hos børn på 21 procent. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup stiller krav til, at kommunerne vurderer alle underretninger hurtigt og systematisk.

En ny landsdækkende undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at størstedelen af landets kommuner inden for de seneste år har oplevet en kraftig stigning i antallet af underretninger, hvor fagfolk eller privatpersoner har været bekymret for et barn. 70 kommuner har samlet haft en stigning i antallet af underretninger på 21 procent fra 2010 til 2011 (fra 30.207 til 36.520 underretninger).

 

Samtlige partier i Folketinget vedtog i maj den såkaldte ”overgrebspakke”, som er en samlet indsats for at beskytte børn mod overgreb. Loven betyder, at kommunerne forpligtes til at foretage en vurdering af alle indkomne underretninger inden for 24 timer og til at registre alle underretninger centralt. Undersøgelsen fra Ankestyrelsen viser, at næsten tre fjerdedele af kommunerne i dag har en koordineret modtagelse og visitering af underretninger. Samtlige kommuner skal fra den 1. oktober i år leve op til de skærpede krav i overgrebspakken.

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”De seneste års forfærdeligt tragiske sager, hvor børn har været udsat for overgreb har været medvirkende til, at flere voksne er opmærksomme på udsatte børn, som har brug for hjælp. Stigingen fortæller mig, at flere tager ansvar og underretter kommunen, når de har en mistanke om at et barn er udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Det er vigtigt, at kommunerne er gearet til at vurdere underretninger hurtigt og systematisk, så børnene kan få hjælp hurtigt. Jeg håber, at kommunerne bliver inspireret af Ankestyrelsens råd til at sikre en hurtig vurdering af alle underretninger.”

Otte kommuner giver i undersøgelsen ”Underretninger om børn og unge – kommunernes gode erfaringer” også deres bud på, hvordan en koordineret indsats kan styrke behandlingen af underretninger om børn og unge. Undersøgelsen viser blandt andet, at mange kommuner har gode erfaringer med en koordineret modtagelse og visitering af underretninger og fremhæver blandt andet fordele med specialisering af medarbejdere, som giver hurtigere og mere kvalificerede reaktioner.

Læs Ankestyrelsens undersøgelse af "Underretninger om børn og unge – kommunernes gode erfaringer”

Mest Læste

Annonce