Ministre samarbejder om læring fra 0 til 18 år

Politik

20/8/13 9:16

Freja Eriksen

Undervisningsministeren og social-, børne- og integrationsministeren er enige om et tæt samarbejde om at skabe sammenhæng i hele 0-18-års-området. Det gælder blandt andet Ny Nordisk Skole og det nye Rådet for børns læring.

Undervisningsminister Christine Antorini og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen vil sikre en fortsat sammenhængende indsats for læring fra 0 til 18 år. Det skal ske gennem et samarbejde og koordinering – blandt andet af Ny Nordisk Skole og det kommende Råd for børns læring.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:

”Alle børn skal have de bedste muligheder i vores dagtilbud for at få en god start på deres liv, uafhængigt af hvilken bagage, de har med. Fællesskabet er en tryg og stærk ramme om det børneliv og de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, som ikke mindst de udsatte børn skal hjælpes med at kunne møde. Derfor glæder jeg mig til det tætte samarbejde med undervisningsministeren om denne opgave.”

Undervisningsminister Christine Antorini siger:

”Læring begynder lige fra børn er helt små, og et fælles syn på læring for både børn og unge er helt centralt for regeringen. Derfor ser jeg frem til et tæt samarbejde med social-, børne- og integrationsministeren – for eksempel om mange af de vigtige forandringsprojekter om overgange mellem børnehaver og folkeskoler.”

De to ministre vil blandt andet arbejde sammen om Ny Nordisk Skole, der er et forandringsprojekt for både dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser med deltagelse af cirka 340 institutioner, der sammen styrker læringsindsatsen i netværk på mindst tre institutioner.

Derudover har de to ministre inviteret en række organisationer og interessenter til en drøftelse af og dialog om dagtilbudsområdet, som i forbindelse med ressortomlægningen flyttede fra Undervisningsministeriet til Social-, og Børne- og Integrationsministeriet.

Samarbejde om det nye Råd for børns læring, der er en del af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, skal desuden være med til at sikre det samlede læringsperspektiv.

Vær med i Ny Nordisk Skole

Den 11. oktober 2013 er der frist for ansøgninger til anden ansøgningsrunde i Ny Nordisk Skole, som vil blive igangsat af tre regionale møder i København (29. august), Odense (16. september) og Aalborg (23. september) kl. 17-19. Der vil blive åbnet for tilmeldinger til møderne og for ansøgninger på www.nynordiskskole.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce