Ny kortlægning af kommunernes arbejde med rehabilitering af ældre borgere

16/05/2013 13:21

Social -og Integrationsministeriet

En ny kortlægning fra Socialstyrelsen viser, at næsten alle landets kommuner tilbyder rehabilitering til deres ældre borgere, og borgerne er generelt glade for tilbuddene. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på kommunernes tilbud, og at der er udfordringer for kommunerne forbundet med at omlægge hjælpen til rehabilitering. Hjælp til selvhjælp er helt afgørende for de ældres livskvalitet.

Socialstyrelsen under Social- og Integrationsministeriet har gennemført en kortlægning af kommunernes arbejde med rehabilitering af deres ældre borgere, som får brug for hjælp, hvis de bliver ramt af f.eks. sygdom eller en ulykkeshændelse. Undersøgelsen viser, at 92 ud af 98 kommuner har et eller flere tilbud om rehabilitering til ældre, og at de fleste borgere er glade for tilbuddene. Den viser også, at der er stor forskel på kommunernes tilbud om rehabilitering, og kommunerne oplever udfordringer, når de skal omlægge hjælpen til rehabilitering.

Det giver langt mere livskvalitet, når man kan klare hverdagen selv, og derfor er rehabilitering et vigtigt indsatsområde. Kortlægningen viser, at der stort set er én model for hver kommune, og der er brug for at tage ved lære af de kommuner, der gør det bedst.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Selv at kunne tage et bad, selv at kunne lave sin aftensmad, selv at kunne tage bussen for at besøge venner og familie osv. er livskvalitet, og derfor er det så vigtigt, at kommunerne hjælper deres ældre borgere til at selv at kunne klare hverdagen, hvis de f.eks, bliver ramt af sygdom. Kommunerne er heldigvis allerede godt i gang, og vi skal tage ved lære af de kommuner, der gør det godt, så deres erfaringer kan udbredes til alle kommuner, og dermed også komme flere ældre borgere til gavn.”

”Jeg ser frem til, at Hjemmehjælpskommissionen om kort tid kommer med sine anbefalinger til, hvordan vi kommer videre og giver kommunerne det bedst mulige afsæt for deres arbejde med rehabilitering.”

Kortlægningen er et led i et satspuljeprojekt fra 2012. Kortlægningens resultater indgår i en håndbog til kommunerne, der udkommer til efteråret. Kommunerne kan også få støtte til at implementere rehabiliteringsmetoder, og ansatte i ældreplejen får tilbudt uddannelse i at arbejde med rehabilitering.

Fakta

Regeringen nedsatte Hjemmehjælpskommissionen i juni 2012 med støtte fra alle partier i Folketinget. Dens opgave er netop at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan optimere den forebyggende og rehabiliterende indsats og hjælpe ældre til at forblive selvhjulpne og uafhængige af hjælp længst muligt. 

Mest Læste

Annonce