Socialminister Manu Sareen offentliggør nu en større forebyggelsespakke mod ungdomskriminalitet. Den skal hindre, at unge begynder eller fortsætter en kriminel løbebane. Vejen går gennem en tidlig og konsekvent indsats. Nyt lovkrav skal sikre, at forældre og fagpersoner inddrages straks, når en ung begår kriminalitet.

Ny pakke til 60 mio. kr. forebygger ungdomskriminalitet

Politik

21/08/2014 12:09

Nick Allentoft

Socialminister Manu Sareen offentliggør nu en større forebyggelsespakke mod ungdomskriminalitet. Den skal hindre, at unge begynder eller fortsætter en kriminel løbebane. Vejen går gennem en tidlig og konsekvent indsats. Nyt lovkrav skal sikre, at forældre og fagpersoner inddrages straks, når en ung begår kriminalitet.

Senest syv dage efter kommunen har fået besked fra politiet om, at en ung har begået alvorlig kriminalitet, skal der indkaldes til et ”netværkssamråd”. Her skal den unge sammen med forældrene, skolelæreren og socialrådgiveren lave en plan for, hvordan den unge kan komme på ret kurs igen. Lovkravet er en del af en større forebyggelsespakke, som socialminister Manu Sareen præsenterer i dag. For at sikre gennemførelsen i kommunerne, følger der penge med. I alt er der afsat 60 mio. kr. til hele forebyggelsespakken.

”Som samfund skal vi gribe hurtigt og konsekvent ind, så unge ikke ødelægger deres eget og andres liv ved at starte en kriminel løbebane. Kriminalitetspakken er samlet set et signal om, at vi som samfund ikke giver op, selvom den unge måske selv gør. Vi tror på, at der er en vej ud af kriminalitet, og vi insisterer på at give den unge den hjælp, der er behov for. Vi ved, det virker, når den unge selv tager et ansvar for at komme på ret kurs, og de voksne i netværket omkring bakker op. Derfor indfører vi nu et lovkrav om netværkssamråd,” siger Manu Sareen.

Pakken indeholder også et nyt initiativ, som satspuljepartierne er blevet enige om. Det er forsøgsprojektet ”Aftale om god opførsel”, der sætter fokus på tidlig forebyggelse. Her vil en række kommuner få mulighed for at samle politi og forældre, så unge, der viser tegn på en problematisk adfærd, kan komme på rette vej, før de kommer rigtig galt af sted.

”Vi skal blive bedre til at gribe ind, før det går rigtig galt. Lige så snart vi oplever, at børn på 12 år for eksempel hænger ud ved indkøbscenteret med en gruppe, der begår kriminalitet, skal vi få dem væk. For at lykkes med det, skal alle voksne omkring barnet tage ansvar, og barnet skal forstå konsekvenserne af den dårlige opførsel. Det er vigtigt, at vi viser barnet eller den unge vejen til et andet liv, hvor skole, gode venner, og sport er det, der fylder,” siger socialminister Manu Sareen.

Kriminalitetspakken omfatter 6 initiativer, som netop er igangsat:

Del 1: Ansvar og konsekvens, hvor der er afsat 32,9 mio. kr. via satspuljen for 2014:
1. Lovkrav om et nyt ”netværkssamråd”, hvor kommunen skal indkalde unge, der har begået alvorlig kriminalitet, til et netværksmøde. På netværkssamrådet lægges der, sammen med forældrene og fagpersoner, en plan, der skal hjælpe den unge videre. Lovforslaget er vedtaget og træder i kraft 1. oktober 2014.
2. Projekt som understøtter kommunernes implementering af det nye lovkrav om netværkssamråd.
3. Projekter i frivillige organisationer om mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet. 
4. Forsøgsprojekt, hvor kommuner og politi i SSP-regi kan indkalde en ung, der har udvist kriminel eller anden bekymrende adfærd til et møde. Den unges forældre og en repræsentant for skolen indkaldes også. På mødet udarbejdes der i fællesskab en skriftlig ”Aftale om god opførsel”.
5. Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO/Socialstyrelsen og kommunerne

Del 2: Bandeenhed, hvor der er afsat 28 mio. kr. over fire år i forbindelse med regeringens rocker- og bandepakke ”Fast greb om banderne” fra juli 2014.

Mest Læste

Annonce