Nye initiativer skal stoppe overgreb og misrøgt af børn

26/06/2012 11:00

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget 39 anbefalinger til, hvordan man hurtigt opdager og stopper overgreb mod børn. Anbefalingerne er udarbejdet af Ekspertpanelet nedsat af Karen Hækkerup, som nu går i gang med at omsætte anbefalingerne til konkrete initiativer.

Det skal være fortid, at der ikke gribes ind i sager om børn, der udsættes for massive omsorgssvigt og overgreb. At der ikke bliver fulgt op på underretninger fra naboer, pædagoger og skolelærere. Og at gode intentioner, ikke omsættes til handling. Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup vil sætte ind over for den række af enkeltsager om misrøgt og overgreb mod børn, som vi har været vidne til de seneste år.

Karen Hækkerup har netop modtaget anbefalingerne fra det ekspertpanel, hun nedsatte i februar 2012. Ekspertpanelet har afleveret 39 anbefalinger til, hvordan man kan rette op på indsatsen over for de udsatte børn og deres familier. Ekspertpanelet anbefaler blandt andet:

• Obligatoriske tværfaglige forløb omkring de udsatte børn og unge på lærer-, pædagog-, socialrådgiveruddannelsen, og relevante sundhedsfaglige uddannelser som led i en national kompetenceplan.

• Kommunernes tværfaglige samarbejde om udsatte børn skal styrkes, blandt andet i forhold til sundhedspleje, skoler, dagtilbud, tandpleje.

• Alle kommuner bør etablere en central systematisk behandling af alle indkomne underretninger.

• Alle kommuner bør være tilknyttet et børnehus, hvor der kan opbygges ekspertise i samtaler med børn udsat for overgreb.

• Alle kommuner bør have klare procedurer for håndteringen af underretninger og sager om overgreb (beredskaber).

• Reglerne vedrørende samvær for anbragte børn bør tydeliggøres, så det fremgår tydeligt, at i sager, hvor et barn er anbragt på grund af mistanke om over¬greb, må barnet ikke sendes på ikke-overvåget samvær hos de personer, som mistanken retter sig mod.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Der er ingen tvivl om, at indsatsen for udsatte børn skal forbedres. Det viser de mange forfærdelige sager om overgreb og massivt omsorgssvigt med al tydelighed. Jeg arbejder nu videre med ekspertpanelets anbefalinger til, hvordan vi fremover kan undgå lignende sager.

”Social- og integrationsministeren fremhæver vigtigheden af at finde holdbare og gennemarbejdede løsninger:

”Vi ønsker alle en bedre indsats på det her område. Derfor er det vigtigt, at vi får en grundig diskussion af ekspertpanelets anbefalinger, og hvordan vi bedst omsætter dem til konkrete initiativer, så vi kan styrke kvaliteten på området. Derfor vil jeg præsentere rapporten for partierne allerede inden sommerferien. Jeg vil så fremlægge et udspil til, hvordan vi konkret følger op på anbefalingerne samtidig med, at regeringen fremlægger udspil til finansloven for 2013.”

De nye initiativer kommer oven i de initiativer, regeringen allerede har sat i gang.

Læs "Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn" her

Læs også: "Initiativer mod misbrug af børn"

Fakta
Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup bad i januar 2012 Ankestyrelsen om at kulegrave et antal enkeltsager om overgreb mod børn inden for de seneste fem år. Samtidig nedsatte Karen Hækkerup et ekspertpanel, der blandt andet på baggrund af Ankestyrelsens kulegravning har udarbejdet anbefalinger til, hvordan indsatsen over for udsatte børn og unge kan styrkes. Ekspertpanelet har i juni 2012 afleveret sine anbefalinger til ministeren. 

Mest Læste

Annonce