Sociale 2020-mål for de mest udsatte

Politik

12/09/2013 12:35

Freja Eriksen

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen har i dag fremlagt regeringens sociale 2020-mål. Frem mod år 2020 skal andelen af unge mellem 15-17 år, der begår kriminalitet, falde med mindst 25 procent, og antallet af hjemløse skal reduceres med mindst 25 procent. Et tredje mål er, at mindst 50 procent af de udsatte børn og unge som 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen har i dag præsenteret regeringens sociale 2020-mål. Regeringen opstiller ni konkrete mål for, hvordan udviklingen for de mest udsatte mennesker skal være i 2020. Med forpligtende sociale mål sætter regeringen en konkret retning for indsatsen over for de dårligst stillede borgere i samfundet for at sikre, at den hjælp og støtte, de får, faktisk gør en forskel i disse menneskers tilværelse.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:

”Det er helt afgørende for regeringen, at vi ikke mister de mest udsatte mennesker i vores samfund af syne. Det er de børn, der begynder livet med dårlige odds, og det er de voksne, som lever livet på samfundets kant. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu har taget skridtet videre og sat helt konkrete sociale mål frem mod 2020 for, hvordan vi bedst muligt hjælper de mennesker, der har allermest brug for det.”

Regeringens målsætninger frem mod 2020 er:

• Mindst 50 procent af udsatte børn og unge har som 25-årige en ungdomsuddannelse

• De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres

• Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 procent. Det svarer til en andel på højst ni procent.

• Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 procent. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire procent.

• Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 procent. Det svarer til et niveau på højst 4000 personer.

• Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 procent.

• Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 procent. Det svarer til en andel på højst 25 procent.

• Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent.

• Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30 procent.

Det er første gang, at en regering fremlægger et samlet sæt mål for de mest udsatte grupper i vores samfund.

Læs regeringens sociale 2020-mål ”Alle skal med – Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020”

Se faktaark over regeringens sociale 2020-mål

Mest Læste

Annonce