Stor forebyggelsespakke til udsatte børn og unge

Velfærd

30/06/2014 11:52

Suleman Haider

Regeringen har sammen med V, K og SF afsat 280 mio. kroner over fire år til en forebyggelsespakke, der skal styrke den tidlige og forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Initiativet giver mulighed for at sætte ind med målrettet støtte de steder, hvor børnene har deres hverdag. Kommuner og frivillige organisationer kan nu søge om midlerne.

Der skal sættes tidligere ind over for børn og unge, der mistrives. Al forskning viser, at jo tidligere børn og unge får hjælp, jo bedre er effekten. Derfor har regeringen sammen med V, K og SF afsat 280 mio. kr. til en styrket forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Tanken er at komme hele vejen rundt og styrke indsatsen alle de steder, hvor børnene har deres hverdag.

”Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og derfor sætter vi massivt ind for at styrke forældrenes evne til at være nogle gode voksne i børnenes liv. Men vi ved også, at det nogle gange er den opmærksomme pædagog eller den engagerede fodboldtræner, der kan gøre hele forskellen i et barns liv. Derfor er jeg enormt glad for, at vi giver pædagogerne nogle endnu bedre redskaber til at hjælpe børn tidligt, og at frivillige organisationer og sportsklubber får mulighed for at være det positive pusterum i en hverdag, der af og til kan være svær,” siger socialminister Manu Sareen.

Målet med initiativet - Tidlig Indsats – livslang effekt – er at sætte ind i forhold til alle dem, der dagligt er i kontakt med børnene. Det er vigtigt, at de særligt udsatte forældre klædes på til at klare forældrerollen og får nogle konkrete redskaber til, hvordan de bedst støtter deres børn, drager omsorg og sætter grænser. Pædagogerne skal have nogle endnu bedre redskaber til at gribe tidligt og målrettet ind, når de kan se, at et barn har det svært. De frivillige organisationer skal i spil over for børn og unge, som vokser op i familier med svære sociale problemer som f.eks. psykisk sygdom eller misbrug. Og de kommuner, som ikke allerede arbejder med fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge, hjælpes nu til at starte en ordning op.

”Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at gribe ind, lige så snart vi ser de første tegn på problemer og begyndende mistrivsel, så alle børn får en reel chance for at skabe sig en god tilværelse med venner, støttende voksne, læring og fritidsaktiviteter. Børnene skal være en del af det store fællesskab, og hvis vi lykkes med at hjælpe dem tidligt, er det en kæmpe gevinst for hver enkelt barn og for samfundet som helhed,” siger Manu Sareen.

De 280 mio. kr. er en del af finansloven for 2014.

Hvis du vil vide mere om Tidlig indsats – livslang effekt, så kan du læse mere her: socialstyrelsen.dk/tidligindsats.

 

Mest Læste

Annonce