Ældrecentre i Køge bedre klædt på til konflikter og vold

Velfærd

09/5/14 8:48

Karen Thougård Pedersen

Øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet. Og mere åbenhed om konflikter, vold og trusler. Det er de synlige resultater af udviklingsprojektet 'Vi VIL - vi kan forebygge vold', som SUS har gennemført sammen med tre ældrecentre i Køge.

Hvordan håndterer jeg det bedst, når fru Jensen ikke vil i bad? Hvad kan jeg gøre, når hr. Nielsens datter klager over, at han spiser for sig selv - når det er det, han vil? Hvordan tackler vi uenigheder i personalegruppen?

Med udviklingsprojektet 'Vi VIL - vi kan forebygge vold' (2012-13) ønskede de ansatte på ældrecentrene Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken i Køge Kommune at blive bedre til at håndtere dilemmafyldte situationer og forebygge konflikter og voldsomme episoder med især borgere med demens samt pårørende. At arbejdsmiljøet var præget af konflikter påvirkede i høj grad personalets trivsel, arbejdsglæde og sygefravær.

Større åbenhed og mindre sygefravær
Som led i projektet kom alle ansatte på kurser og temadage om konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Personalet arbejdede også med at udvikle den sociale kapital ved at sætte mere fokus på kerneydelsen, højne fagligheden, skabe bedre relationer, øget tillid og bedre samarbejde med borgere, pårørende og internt i personalegruppen.

Det gav gode resultater. Evalueringen af projektet viser blandt andet:

  • De ansatte har fået mere viden om og bedre kompetencer til at forebygge konflikter, trusler og vold. 
  • Der er kommet mere åbenhed om konflikter og vold i personalegruppen. Medarbejderne taler om de svære situationer, reflekterer og finder fælles løsninger i hverdagen og til supervision.
  • Kerneopgaven er kommet mere i fokus.
  • Sygefraværet er bragt ned med 1,2 % i gennemsnit på de tre ældrecentre.

144 medarbejdere deltog i projektet, flest social- og sundhedshjælpere og -assistenter, et mindre antal serviceassistenter og sygeplejersker. Beboere og pårørende blev også inddraget.

Brobyggere holder fast i de nye tilgange
En gruppe ressourcepersoner 'brobyggere' havde til opgave at bygge bro til de nye metoder og tilgange. De var garanter for, at projektet blev implementeret undervejs og fremadrettet bliver forankret og fastholdt.

Projektet var finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs mere på SUS' hjemmeside.
Læs også blogindlæg: Niv, spark, kritik og rummelighed, marts 2014.

Kontakt
Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent
tlf. 7199 5487, [email protected]

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce