Et sundere liv for alle i Kalundborg

Velfærd

17/12/15 12:37

Karen Thougård Pedersen

Med 10 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond sætter Kalundborg Kommune, Kræftens Bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter SUS gang i en ambitiøs indsats, der skal mindske uligheden i sundhed i Kalundborg.

Vi ved det godt: De ekstra kilo, smøgerne, for lidt motion og for meget usund fastfood øger risikoen for livsstilssygdomme, ofte kroniske eller livstruende. Og i nogle befolkningsgrupper er problemet større end i andre. Men ulighed i sundhed handler om meget mere. Det er komplekse problemstillinger, hvor også faktorer som arv, vilkår i opvæksten, uddannelse, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet spiller en rolle.   

Læs mere fra SUS

Du kan finde flere gode historier fra Socialt Udviklingscenter, SUS lige her.

En ny helhedsorienteret indsats i Kalundborg vil gøre op med den sociale ulighed i sundhed.

Fokus på unge

Kalundborg  er en af de kommuner, der både har store sociale og sundhedsmæssige udfordringer, og hvor middellevetiden er under landsgennemsnittet.

Det vil kommunen nu gøre noget ved.  Med en bevilling på 10 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til initiativet Social ulighed i sundhed sætter Kalundborg Kommune, Kræftens Bekæmpelse og Socialt Udviklingscenter SUS gang i en større tværgående og helhedsorienteret indsats. Den skal samle en lang række aktører om i fællesskab at tage ansvar for at skabe et sundere liv for kommunens borgere.

Indsatsen sætter særligt fokus på unge, som kæmper med et kompleks af problemer – psykiske problemer, misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse. Målet er at styrke de unges fremtidige muligheder og sociale position, så deres generelle sundhedstilstand på sigt bliver bedre, end statistikkerne viser i dag.

Social ulighed er et komplekst problem

- Social ulighed i sundhed dækker over mange og komplekse problemstillinger, som fletter sig sammen og indvirker på hinanden. I kommunen er der allerede mange tiltag i gang for at fremme sundheden, men ofte har de fokus på enkelte faktorer som fx rygning, alkohol eller motion. Der er brug for at gå nye veje og arbejde langt mere målrettet og systematisk sammen på tværs, siger Peter Jacobsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune.

Også Kræftens Bekæmpelse ser frem til samarbejdet:

- I Kræftens Bekæmpelse ved vi godt, at hvis vi for alvor skal mindske de livsstilsorienterede sygdomme, er der brug for en langsigtet  indsats, som også inddrager de sociale aspekter. Det får vi med denne bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond en unik mulighed for at afprøve, og vi har store forventninger til indsatsen, siger Laila Walther, afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Collective impact – en ny tilgang

Collective impact handler kort fortalt om, at kommunen, frivillige foreninger, erhvervslivet og engagerede borgere sætter sig fælles mål og går sammen om at finde varige løsninger på en kompleks problemstilling.

Arbejdsformen stammer fra USA og Canada, hvor det på relativt kort tid er lykkedes at skabe  imponerende resultater i forhold til at håndtere svære sociale og sundhedsmæssige problemer ved at bringe aktører på tværs af sektorer og områder sammen i et forpligtende samarbejde.

Udviklingsarbejdet i Kalundborg gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, som er blandt de førende i Danmark, når det gælder tilgangen collective impact:

- Vi ser frem til at gøre os flere erfaringer med collective impact i en dansk sammenhæng. Når det gælder komplekse problemstillinger som ulighed i sundhed, er der brug for en fundamental forandring i den måde, vi tackler problemerne på. Der findes mange forskellige indsatser, som isoleret set virker godt på individniveau, men alligevel formår vi samlet set ikke at ændre på tingenes tilstand. Her tilbyder collective impact en anderledes ramme om et forpligtende samarbejde på tværs af sektorer for at opnå reelle effekter, siger direktør Per Holm fra Socialt Udviklingscenter SUS.

Indsatsen skydes i gang først i 2016 og løber i fire år.
 

KONTAKT

Kalundborg Kommune
Janne Kunchel Lorenzen, leder af Sundhedsstaben, tlf. 5953 5382 / 2913 3680, [email protected]

Kræftens Bekæmpelse
Laila Walther, afdelingschef – tlf. 3525 7480 / 4045 2370, [email protected]

Socialt Udviklingscenter SUS
Jørgen Anker, projektchef – tlf. 4049 4214,  [email protected]

 

Annonce