Frivillige mentorer til udsatte børn og unge

Velfærd

27/04/2015 14:49

Karen Thougård Pedersen

Ungdommens Røde Kors, Socialforvaltningen i København og SUS arbejder sammen om en mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge. Projektet skal også udvikle en model for samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer.

Mange udsatte børn og unge har problemer i skolen, i familien eller med vennerne. Problemer, der kan være svære at håndtere uden en voksen.

Ungdommens Røde Kors, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og  SUS går nu sammen om at skabe en fælles mentor- og netværksindsats. Frivillige mentorer skal tilbyde ca. 150 børn og unge fra Nørrebro og Bispebjerg en tæt og stabil voksenkontakt og fungere som positive rollemodeller.

Mentorer skal få børnene og de unge til at tro på sig selv
Formålet med indsatsen er at styrke de udsatte børn og unges modstandskraft og deres tro på sig selv – og derved forberede dem på et selvstændigt voksenliv.

Projektet er målrettet børn og unge fra 10 til 15 år, der allerede er kontakt med Socialforvaltningen, eller som fagpersoner i Børne- og Ungdomsforvaltningen har en bekymring for. Tanken er, at børnene og de unge vil have gavn af at blive sat sammen med en frivillig mentor og ikke en ansat i kommunen. Mentor og barn eller unge vil blive matchet gennem samtaler med begge.

Model for samarbejde mellem kommunen og frivillige
Mentorprojektet skal også være med til at styrke båndet mellem kommunen og frivillige. Det er et særskilt formål med projektet at udvikle en model for samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer. Modellen skal medvirke til, at civilsamfundet inddrages bedre, når kommunerne udvikler sociale tilbud.

SUS yder processtøtte i projektet og har særligt fokus på samarbejdsmodellen.

Projektet løber over tre år (2015-17). Det er er finansieret af Ministeriet for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale Forhold.

Mest Læste

Annonce