Handicap og seksualitet - hvordan støtter man som professionel

Velfærd

25/9/16 3:42

Karen Thougård Pedersen

Nyt inspirationskatalog giver bud på, hvordan fagpersoner kan yde støtte til, at mennesker med svære handicap kan udleve deres seksualitet.

Hvordan kan fagpersoner give støtte til, at mennesker med svære funktionsnedsættelser kan udleve deres seksualitet? Hvordan hjælper man uden at overskride borgerens - eller sine egne grænser? Og hvor går grænsen for, hvad en borger kan forvente hjælp til?

Støtte til seksualitet

Et nyt inspirationskatalog fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap, SUMH og SUS tager fat på nogle af de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med omfattende fysiske, psykiske og kommunikative funktionsnedsættelser.

Socialt udviklingscenter - SUS

Læs mere fra Socialt Udviklingscenter SUS. Det er gode cases og tankevækkende historier lige her.

Inspirationskataloget bringer ny viden til underbelyst område. Med kataloget i hånden kan professionelle begynde at tale om seksualitet og handicap. Og give konkret støtte til, at mennesker med de allersværeste handicap også får mulighed for at opleve seksualiteten på egne vilkår. En god seksualitet i balance kan være med til at give livskvalitet.

Åben dialog og fælles handlegrundlag

Et af de første skridt er at sætte seksualitet på dagsordenen, have en åben dialog og etablere et fælles handlegrundlag for personalet. Det handler hverken om prostitution, eller om, at personalet skal udføre seksuelle ydelser. Det handler om at skabe nogle gode rammer for, at borgerne får glæde af deres egen seksualitet. Nogle gange skal der måske ikke mere til, end at få mulighed for at se sin egen nøgne krop i et spejl.

Erfaringer fra fem bosteder

Fem bosteder og aflastningstilbud har afprøvet forskellige indsatser og tilgange til arbejdet med seksualitet. Deres erfaringer, anbefalinger og forslag er indarbejdet i kataloget.

Hent inspirationskataloget (pdf)
Bestil det trykte katalog på Ligelyst.dk

Yderligere information

Kim Steimle Rasmussen, specialkonsulent, SUMH
5190 7689, [email protected]