Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Velfærd

17/1/18 10:10

Karen Thougård Pedersen

Fire ud af fem indsatte, der har gennemført en netværksrådslagning har fået kontakt med familie eller deres nære netværk igen. Det viser erfaringerne fra projekt Fra Fængsel til Frihed, hvor tre fængsler har afprøvet netværksrådslagning som metode.

”Det jeg har fået ud af netværksrådslagningen er en god og solid kontakt til mine venner igen."

Det fortæller Jønne. Han er tidligere indsat og takkede under sin afsoning ja til tibuddet om en netværksrådslagning. 

Socialt udviklingscenter - SUS

Læs mere fra Socialt Udviklingscenter SUS. Det er gode cases og tankevækkende historier lige her.

Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Statsfængsel har i projekt Fra Fængsel til Frihed afprøvet netværksrådslagning som metode til at skabe bedre livsvilkår for indsatte, både under og efter afsoning.

Fokus på løsninger

Netværksrådslagning understøtter samtaler mellem en indsat og personens netværk om temaer, der er væsentlige for at skabe ro under afsoningen og forberede tiden efter afsoning. Den indsatte er hovedpersonen i netværksrådslagningen, hvor fokus er på løsninger frem for problemer. Den indsatte beslutter selv, hvem fra netværket der skal inviteres til netværksrådslagningen, og de spørgsmål, der skal drøftes. Det sker med sparring fra en professionel, uvildig person, kaldet en samordner.

Det langsigtede mål med netværksrådslagning er at forebygge, at indsatte havner i ny kriminalitet og at hjælpe til, at de kommer i uddannelse eller arbejde efter løsladelse.

Fire ud af fem har fået kontakt til familien igen

33 indsatte har gennemført en netværksrådslagning i projektperioden. De fleste er mænd i alderen 30-37 år.

Mere end fire ud af fem af dem, der har gennemført en rådslagning har genetableret og vedligeholdt kontakten til alle eller nogle fra deres nære netværk. Og de oplever, at det har forbedret kommunikationen og styrket deres indbyrdes relationer.

Netværksrådslagningerne har blandt andet handlet om samvær med børn under afsoningen, om at genetablere kontakt med børn eller øvrig familie og netværk, om forældremyndighedssager, skilsmisse og udvisningsdomme.

Erfaringerne skal bredes ud

Erfaringsopsamlingen fra projektet viser, at metoden netværksrådslagning er velegnet til:

  • at forbedre kommunikationen mellem indsatte og deres netværk
  • at styrke relationer mellem indsatte og deres netværk
  • at øge motivationen hos indsatte og deres netværk i forhold til at arbejde med løsninger for fremtiden og skabe en fremtid uden kriminalitet
  • at understøtte og styrke andre resocialiseringsindsatser til indsatte.

De tre fængsler har taget metoden til sig og fortsætter med, i samarbejde med Café Exit, at tilbyde netværksrådslager til indsatte. Håbet er, at tilbuddet også vil sprede sig til andre fængsler. Erfaringsopsamlingen giver en række anbefalinger til, hvordan det kan ske.

Læs mere

Hent erfaringsopsamling Fra fængsel til Frihed som pdf

Læs artikel: Jeg har fået familien igen 

Video: Hør, hvad Jønne, tidligere indsat, og hans ven Andreas har fået ud at at være med i en netværksrådslagning.

FAKTA
Fra fængsel til frihed 
  • Fra Fængsel til Frihed er gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS og Café Exit i samarbejde med Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Statsfængslet. Projektet har haft et tæt samarbejde med fængselspersonale og de kommuner, de indsatte løslades til.
  • Projektets formål var at afprøve metoden netværksrådslagning for indsatte og at implementere metoden i Café Exit og de deltagende fængsler og kommuner. 
  • ​Projektet har uddannet tre medarbejdere fra Café Exit i Århus, København og Odense som samordnere. Samordnerne har hjulpet indsatte med at arrangere møder med personer fra netværket og med at fastsætte dagsorden for rådslagningen.
  • 33 indsatte og personer fra deres netværk har gennemført en rådslagning.
  • Fra Fængsel til Frihed løb fra januar 2015 til december 2017 og var finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond

KONTAKT

Per Holm, direktør
[email protected]