Samarbejdsmodel for udsatte grønlændere i Danmark

Velfærd

20/05/2015 09:30

Karen Thougård Pedersen

I samarbejde med Socialstyrelsen og fem kommuner udvikler og afprøver SUS en samarbejdsmodel for udsatte grønlændere i Danmark.

Som led i regeringens strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark (2013-16) bidrager Socialt Udviklingscenter SUS med faglig støtte og viden til kommuner.

Sammen med Socialstyrelsen udvikler og afprøver vi en model, der skal sikre bedre samarbejde og koordination på tværs af offentlige og frivillige/private tilbud til socialt udsatte grønlandske borgere i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg.

Et væsentligt element i modellen er en tovholderfunktion, når borgeren har behov for en støtteindsats, der går på tværs af forvaltninger og sektorer.

Bredes ud til resten af landet
De fem kommuner har afprøvet samarbejdsmodellen, og SUS har ydet processtøtte til at implementere modellen i forskellige kontekster.

Fx har Københavns Kommune etableret et samarbejdsforum for alle relevante aktører. Og Aalborg Kommune holder dialogmøder med udsatte grønlændere.

SUS indsamler nu erfaringerne, så samarbejdsmodellen kan tilpasses, inden den i 2016 formidles til øvrige kommuner i Danmark.

SUS driver også hjemmesiden udsattegroenlaendere.dk og faciliterer et netværk for ca. 90 fagpersoner, der arbejder med socialt udsatte grønlændere.

 

Mest Læste

Annonce