Stigende valgdeltagelse blandt socialt udsatte

Bæredygtighed

03/01/2014 13:05

Mikael Lindholm

Valgdeltagelsen i socialt udsatte boligområder steg markant under kommunalvalget i november sidste år. Dermed ser valgkampagner som Stemmer på Kanten ud til at have haft effekt. Lisbeth Zornig Andersen glæder sig over resultaterne.

Valgdeltagelsen under kommunalvalget sidste år steg i 36 ud af 37 socialt udsatte boligområder. Det viser en opgørelse foretaget af fagbladet Boligen. Dermed ser valgkampagner som Stemmer på Kanten, der havde til formål at øge socialt udsattes valgdeltagelse, ud til at have virket.

”Det er fantastisk godt, at flere socialt udsatte har brugt deres stemme i forbindelse med kommunalvalget. Nu kan politikerne se, at der er stemmer i denne vælgergruppe, og at det kan betale sig med større fokus på udsatte vælgere og deres behov,” siger Lisbeth Zornig Andersen, initiativtager til kampagnen Stemmer på Kanten.

Læs Boligens opgørelse her: http://www.blboligen.dk/artikelarkiv/2014/januar/stigende-valgdeltagelse-omkring-de-udsatte-boligomraader

Politisk innovation nytter

Ud over Stemmer på Kanten rejste folketingspolitikerne Özlem Cekic (SF) og Fatma Øktem (V) rundt i landet for at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at stemme, mens Kommunernes Landsforening sammen med Indenrigsministeriet gennemførte den landsdækkende kampagne ”Tænk dig om, før du ikke stemmer”, fortrinsvis målrettet unge vælgere. Desuden arrangerede en række NGO’er og kirkelige organisationer også valgkampagner målrettet specifikke grupper.

Boligen - Danmarks Almene Boligers magasin – har undersøgt valgdeltagelsen på de valgsteder, der lå i forbindelse med de udsatte boligområder i Danmark, og her viser resultatet, at der i 36 ud af 37 områder var stigninger. Højdespringerne var blandt andet Lundtoftegade og Hørgården i København med en stigning på henholdsvis 11,1 og 12,8 procentpoint, Sundparken i Horsens med 14 procentpoint, Sebbersundvej i Aalborg med 11,4 procentpoint. Kun Vollsmose i Odense oplevede et fald.

Selv om der ikke udelukkende er tale om socialt udsatte vælgere, ser Boligen opgørelsen som en stærk indikator for, at valgdeltagelsen blandt social udsatte er steget.

”Det er særligt glædeligt med de store spring, da mange eksperter på forhånd anså kampagnerne som spild af tid og penge, og forudså faldende valgdeltagelse. Vi har med kampagnerne vist, at politisk innovation nytter, at vi kan revitalisere demokratiet og skabe et større engagement fra marginaliserede vælgergrupper, hvis vi rækker en hånd ud og inviterer til debat der, hvor vælgerne er, om emner, der er relevante for dem,” siger Lisbeth Zornig Andersen. 

Hun siger, at det nu er nødvendigt at arbejde videre med erfaringerne fra kampagnerne for at sikre endnu større valgdeltagelse fremover.

”De tiltag, vi har testet af, kan vi systematisere langt mere og få meget mere effekt ud af i kommende valg. Det mener jeg er nødvendigt. Vi kan ikke leve med, at store vælgergrupper melder sig ud af demokratiet, og slet ikke, at samfundets svageste bliver parkeret på sidelinjen,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Politisk engagement i udsatte boligområder

Mette-Katrine Ejby Buch fra Det Konservative Folkeparti blev til kommunalvalget den 19. november valgt ind i byrådet i Københavns kommune, og sidder nu i socialudvalget. Hun har i valgkampen deltaget i 12 arrangementer med Stemmer på Kanten, hvor hun har oplevet en stor interesse for debat og kommunalpolitik: 

”Boligens resultater matcher den oplevelse jeg har haft, når jeg har været ude til arrangementer i udsatte boligområder. Folk er dukket op, og har virkelig forberedt sig. Det er generelt meget positivt, det som jeg har taget med derfra. Folk er ikke bare kommet for at kigge eller buhe, de har virkelig haft noget på hjerte. Det er også nogen af de debatter, hvor man er blevet gået mest på klingen - "ja ja, i snakker og snakker, men hvad bliver det til"? fortæller Mette-Katrine Ejby Buch. 

Hun tilføjer at hun er positiv over for det store fokus, der har været på stemmedeltagelse i efteråret:" Initiativet Stemmer på Kanten har været, og er, et vigtigt og fantastisk projekt. Der har i det hele taget været et stort fokus på at hæve stemmeprocenten i medierne, og det er vigtigt, at vi ser denne stigning valgdeltagelsen i de socialt udsatte boligområder".

Stemmer på Kanten er efter valget etableret som en forening, som arbejder videre med resultaterne og erfaringerne fra kommunalvalget 2013. Planen er, at foreningen senere på året udgiver en drejebog med erfaringer fra kampagnen og anbefalinger til fremtidige demokratiinitiativer.

Der foreligger endnu ikke en samlet analyse af valgdeltagelsen for kommunalvalget i november. Københavns Universitet arbejder på en samlet oversigt, som bliver offentliggjort senere på året. 

Kilde: Boligen/KMD Link: www.blboligen.dk

 

 

Mest Læste

Annonce