Millioner til forbedring af lokal trafiksikkerhed

Infrastruktur

13/03/2014 12:36

Freja Eriksen

Der sættes nu ind på udvalgte steder over hele landet for at bekæmpe ”sorte pletter” i trafikken. Samlet afsættes 66,2 millioner til f.eks. forbedring af rundkørsler, krydsombygninger og tiltag, der øger trafiksikkerheden på udsatte steder.

De enkelte projekter, der nu gennemføres, er udpeget på baggrund af, at Vejdirektoratet løbende har registreret lokaliteter, hvor uheldsraten er høj, eller hvor trafikanter oplever generel utryghed.

Eksempelvis bliver der etableret rundkørsler, skabt bedre vejbelysning og ændret på signalanlæg, der øger trafiksikkerheden.

Som en del af indsatsen afsættes 25 millioner kroner til hurtig løsning af lokale problemer, som konstateres eksempelvis efter trafikuheld. Midlerne giver Vejdirektoratet mulighed for hurtigt at sætte ind, hvis problemerne kan løses ved mindre foranstaltninger.

Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

- Vi skal hele tiden forsøge at forbedre trafiksikkerheden. De projekter, som nu bliver gennemført, vil komme borgere til gavn på steder, hvor man lokalt oplever utryghed i trafikken, og hvor uheldsraten er høj. Projekterne er samtidig udvalgt på en måde, så de giver mest mulig effekt for pengene i form af færre uheld og bedre fremkommelighed.

- Vi afsætter også 25 mio. kroner til, at Vejdirektoratet hurtigt og fleksibelt kan sætte ind, hvis f.eks. et trafikuheld viser, at mindre foranstaltninger kan løse et problem og forhindre yderligere uheld.

- Det er vigtigt med en konstant indsats for at forbedre trafiksikkerheden over hele landet. De tiltag, vi her gennemfører, vil bidrage til de senere års positive udvikling, hvor vi har set en tendens til et generelt fald i antal dræbte i trafikken.

Læs mere om fordelingen af puljen hos Vejdirektoratet

Mest Læste

Annonce