Nemmere for cyklister at komme frem i trafikken - forsøg med højresving for rødt

Infrastruktur

21/11/2013 09:36

Fra den 21. november 2013 bliver krydsene Gladsaxe Møllevej / Hillerødmotorvejen og Mørkhøjvej / Hillerødmotorvejen de første af en række kryds på statsvejnettet, hvor det som et forsøg for cyklister vil være lovligt at foretage højresving for rødt. De udvalgte kryds er fordelt i hele landet, men findes hovedsageligt i og ved større byer. Krydsene vil være markeret med et tydeligt skilt, som viser, at højresving for rødt er tilladt for cyklister.

Regeringen ønsker at fremme cyklismen, fordi cyklen er et billigt, sundt og forureningsfrit transportmiddel. Som led i det igangværende arbejde med en ny national cykelstrategi er der også igangsat en proces vedrørende muligheden for at udbrede højresving for rødt for cyklister.

Formålet med forsøget er at øge fremkommeligheden for cyklister, men også at inspirere kommuner til at lave tilsvarende forsøg, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejdirektoratet har undersøgt statsvejnettet og lokaliseret en række kryds, hvor cyklister vil kunne foretage højresving for rødt. Forsøgene gennemføres i de kryds, hvor politiet på baggrund af lokalkendskab til de forskellige trafikmønstre kan godkende forsøgsordningen.

Forsøget løber indtil 31. december 2015. De øvrige lokaliteter, der er omfattet af forsøget, forventes offentliggjort inden årets udgang.

Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) udtaler:

Jeg tror på, at vi med forsøget kan udvikle et holdbart koncept, som gør det lettere at komme rundt på cykel. Regeringen tager nemlig cyklen alvorligt som transportmiddel. Cyklen er god for vores sundhed og miljø – og ikke mindst trængslen. Derfor skal vi have mange flere til at tage cyklen i stedet for bilen, og derfor skal vi gøre det lettere at være cyklist.

Vi igangsætter nu et forsøg, som jeg håber og tror vil inspirere kommunerne. Forsøget vil samtidig være med til at skabe klarhed over, hvornår højresving for rødt kan være en god idé.

Justitsminister Morten Bødskov (S) udtaler:

Mange cyklister oplever fra tid til anden at skulle standse ved rødt lys på steder, hvor de ellers kunne svinge til højre trygt og sikkert – og uden fare for andre trafikanter. Det kan virke som en unødvendig begrænsning i en travl hverdag og kan være med til at svække den almindelige respekt for færdselsreglerne til skade for trafiksikkerheden.

Jeg er derfor også meget tilfreds med, at vi nu igangsætter en forsøgsordning med højresving for rødt for cyklister på steder, hvor det kan ske uden at sætte trafiksikkerheden over styr.

Forsøgsordningen løber til udgangen af 2015. Vi vil herefter have et godt grundlag for at tage stilling til en mere permanent ordning med højresving for rødt.

Mest Læste

Annonce